PROIECTE

CV-ul organizațional

Posted on

Asociaţia Langdon Down Oltenia – Centrul Educaţional Teodora și-a început activitatea odată cu constituirea juridică în anul 2000, devenind o structură solidă la nivel local şi binecunoscută la nivel naţional şi internaţional militând activ pentru incluziunea socială, dezvoltând programe bazate pe cunoştinţele şi experienţa combinată a părinţilor şi specialiştilor, și oferind un mediu plin de […]

PROIECTE

Centrul Educational Teodora

Posted on

Centrul Educaţional Teodora este un centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri, care funcționează din anul 2001 în beneficiul persoanelor cu dizabilități intelectuale. Este un centru de resurse umane, educaționale și de dezvoltare personală, precum și de resurse materiale. Serviciile sociale furnizate se bazează pe conceptele învăţării non-formale şi învăţării pe parcursul […]

PROIECTE

UP 4 DOWN KIDS

Posted on

UP4DOWNKIDS s-a ocupat de educaţia adulţilor şi a fost aprobat şi finanţat prin Programul „Invăţare pe tot Parcursul Vieţii”, acţiunea „Parteneriate pentru învăţare – Grundtvig”, având ca parteneri organizaţii din Olanda, Turcia, Bulgaria şi România. Proiectul s-a adresat în principal părinţilor, aparţinătorilor, terapeuţilor şi specialiştilor care lucrează cu persoanele cu sindrom Down. A avut ca scop organizarea şi mobilizarea părinţilor, aparţinătorilor şi terapeuţilor care lucrează […]

PROIECTE

Think Different Think Europe

Posted on

ALDO-CET în parteneriat cu asociaţii similare din Italia, Germania, Spania, Portugalia, Franţa, Irlanda, Ungaria, Croaţia, Ucraina şi Republica Cehă a implementat proiectul „Think Different,Think Europe!” finanţat prin programul “Europa pentru cetăţeni”, Acţiunea 1; Măsura 2.2. Împreună cu partenerii am promovat drepturile civice ale europenilor cu sindrom Down, având ca scop încurajarea colaborării între membrii EDSA în domeniul cetăţeniei active a persoanelor cu […]

PROIECTE

Parteneriatul cu autoritatile locale

Posted on

Începând cu anul 2006, ALDO-CET şi Municipalitatea Băileşti au desfăşurat în parteneriat o serie de proiecte în sfera incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. În spiritul relaţiilor contractuale de înaltă calitate, al acţiunilor comune de implicare comunitară, al schimburilor de experienţă desfăşurate în ţară şi în străinătate şi al cooperării de lungă durată care […]

PROIECTE

Parteneriatul cu autoritatile judetene

Posted on

Asociaţia noastră este acreditată ca furnizor de servicii sociale în conformitate cu legislaţia în vigoare. Ca urmare în anul 2013, am semnat împreună cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj, un contract de finanţare prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru Centrul Educaţional Teodora, […]

PROIECTE

Gentle Teaching in Romania

Posted on

Asociaţia Langdon Down Oltenia Centrul Educaţional Teodora colaborează cu Fundaţia Motivation România pentru implementarea proiectului „Gentle Teaching in Romania”, finanţat timp de 12 luni (01.07.2014-30.06.2015) prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Prin acest proiect, psihologul şi kinetoterapeutul Centrului Educaţional Teodora din Băileşti au fost instruiţi pentru aplicarea metodei „Gentle Teaching”, care este […]

PROIECTE

KEEP ME SAFE

Posted on

Violenţa împotriva copiilor cu dizabilităţi este de 1,7 ori mai frecventă decât în cazul copiilor fără dizabilităţi. Unele studii arată că 90% dintre persoanele cu dizabilităţi de învăţare vor fi supuse unui abuz sexual cel puţin o dată de-a lungul vieţii lor. Pentru a creşte abilităţile persoanelor cu dizabilităţi de învăţare de a se proteja […]