Unde ni se pare că e sfârşit de lume, e început de cer şi tot e bine!

Persoanele cu Sindromul Down sunt mai presus de orice oameni.

A avea un copil cu sindromul Down, iniţial înseamnă că părinţii intră într-o lume a temerilor şi a întrebărilor, uneori fără răspunsuri. Totuşi, când ţinem în braţe un nou-născut cu sindromul Down, privirea noastră este plină de teamă şi de îndoială, care te poate face să te simţi diferit pentru prima dată în viaţă.
Nou-născuţii cu sindrom Down au nevoie să fie trataţi la fel ca toţi ceilalţi copii, oferindu-li-se aceleaşi oportunităţi, aceleaşi drepturi, aceleaşi diferenţe şi tot sprijinul necesar pentru a face toate acestea posibile.
Familiile joacă rolul cheie în educaţia tuturor copiilor şi, în special în cea a copiilor cu sindromul Down. Cea mai eficace cale de urmat este implicarea totală a familiei în educaţia copilului, bazată pe valorile umane, urmărind permanent autonomia personală şi dezvoltarea calităţilor individuale ale acestuia.

VEZI ULTIMELE STIRI SI EVENIMENTE!

Felicitări, dragi părinţi!

Astăzi vă bucuraţi de un drum nou pe care copilul vostru îl deschide spre speranţă, dragoste de viaţă, respect şi fericire.
Bucuria naşterii copilului tău este unică şi nu poate fi o altă realizare a omului mai grandioasă decât aceasta. Aducerea pe lume a acestui nou născut este un prilej de bucurie, împlinire şi fantezie, în care teama sau descurajarea nu îşi au locul. Copilul tău ascunde în el o lume de vis, o lume pe care te invităm să o descoperi alături de noi.
Felicitări, dragă părinte! Ai în faţă un copil unic, care îţi va oferi dragostea sa în mod necondiţionat toată viaţa, copil a cărui sensibilitate te invităm să o descoperi alături de noi.

 Iubeşte-mă când merit cel mai puţin fiindcă atunci am nevoie cel mai mult!

PROIECTELE NOASTRE

ANGAJARE CU SUPORT

Angajarea cu suport este o metodă de lucru cu persoanele cu dizabilități intelectuale, prin care se permite accesul acestora pe piața muncii și menținerea locurilor de muncă remunerate în instituții
publice sau societăți private.

VIAȚĂ INDEPENDENTĂ ȘI INCLUZIUNE ÎN COMUNITATE

Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități recunoaște dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate, cu șanse egale cu ale celorlalți.

SĂNĂTATE ȘI NUTRIȚIE

Supraponderabilitatea cronică este una dintre cele mai serioase probleme de sănătate, pe termen lung, care afectează persoanele cu sindrom Down. Cauzele care produc obezitatea în rândul acestor oameni sunt genetice și de mediu.

VEZI TOATE PROIECTELE

 Păstraţi simplitatea şi faceţi ca totul să fie posibil!

Cu cât centrăm mai mult atenţia şi intervenţia noastră pe nevoile individuale ale fiecărei persoane cu sindrom Down pentru a învăţa să fie autonomă, să-şi creeze propriile experienţe şi să deţină controlul asupra propriei vieţi, cu atât mai mult aceste persoane vor avea mai multe şanse la o viaţă fericită, îşi vor dezvolta încrederea de sine şi vor fi mulţumiţi de viaţa lor.
Părinţii unui copil cu sindrom Down nu trebuie să minimalizeze sau să ascundă situaţia faţă de ceilalţi, nu trebuie să se învinovăţească şi nu trebuie să fie speriaţi că vor avea un viitor plin de incertitudine.
Cea mai bună atitudine pe care trebuie să o abordeze părinţii persoanelor cu sindrom Down este să se implice făcând faţă situaţiei cu seninătate şi normalitate, să se bazeze pe certitudinea că multe persoane cu sindrom Down şi familiile lor beneficiază de o viaţă care este la fel de fericită ca a celorlalţi, uneori mai fericită decât a multora dintre ceilalţi.

Dragi părinţi,

Oferiţi încă de timpuriu copilului vostru sprijin adapatat la nevoile sale, un context de oportunităţi egale şi puneţi accent pe autonomia personală.
Asta înseamnă să:

Construiţi viitorul în scopul unei vieţi de calitate, plină de idealuri şi vise, un proiect de viitor în care copilul vostru cu sindrom Down este în centru şi deţine controlul vieţii sale.

Abordaţi o atitudine care favorizează autonomia. Temerile voastre sunt mai mari decât ale copilului vostru. Lăsaţi-l să-şi înfrunte temerile şi să facă propriile-i greşeli, altfel îl veţi împiedica să înveţe să devină independent.

Oferiţi oportunităţi de viaţă socială normală în mediul familial, al vecinilor, în comunitate şi la şcoală.

Asiguraţi accesul copilului la o educaţie compensatorie şi integrată, fără separarea copilului cu sindrom Down de ceilalţi copii de vârsta lui

Oferiţi sprijin adaptat nevoilor sale, în special în ceea ce priveşte sănătatea şi dezvoltarea, utilizând servicii specializate de îngrijire timpurie.

Trataţi copilul cu sindrom Down la fel cum trataţi ceilalţi copii, fără discriminare sau protecţie exagerată.