PROIECTE

Centrul Educational Teodora

Centrul Educaţional Teodora este un centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri, care funcționează din anul 2001 în beneficiul persoanelor cu dizabilități intelectuale. Este un centru de resurse umane, educaționale și de dezvoltare personală, precum și de resurse materiale.

Serviciile sociale furnizate se bazează pe conceptele învăţării non-formale şi învăţării pe parcursul întregii vieţi.
Scopul intervenţiei noastre este formarea, menţinerea şi exersarea abilităţilor de receptare a mesajului oral şi scris; de exprimare orală şi scrisă; şi de comunicare independentă. Intervenţia noastră se efectuează în baza unui plan individual, monitorizându-se în dosarul personal.
Principalele arii tematice sunt: familia, sănătatea, viaţa independentă, mijloacele de transport, elemente de biologie, zoologie, geografie, istorie, deprinderi morale şi civice. Aplicând conţinuturi practice şi ştiinţifice lucrăm pentru dezvoltarea, menţinerea şi reactualizarea proceselor şi funcţiilor cognitive, urmărind:

  • dezvoltarea personală;
  • educaţia informală pentru tinerii și adulţii cu dizabilități intelectuale, în funcţie de nevoia fiecărei categorii;
  • asistenţă şi suport pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora;
  • sprijin şi orientare pentru educarea profesională a persoanelor cu dizabilități intelectuale în vederea integrării acestora pe piața muncii;
  • sprijin, orientare şi perfecţionare profesională pentru specialiştii şi familiile care lucrează cu persoanele cu sindrom Down;
  • mediere socială;
  • orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.