Povestea ALDO-CET

Pornind de la ideea că influența părinților este foarte importantă în dezvoltarea oricărui copil și ca rezultat al experiențelor discriminatorii de îngrijire a sănătății, de excludere din viața educațională, socială și economică, ALDO-CET a fost fondată din inițiativa unui grup de părinți ai căror copii s-au născut cu sindromul Down.

ALDO-CET este o asociație non-profit, ce și-a început activitatea odată cu constituirea legală, în octombrie 2000.

Activăm

• ALDO-CET activează ca o asociație regională și ca un catalizator pentru dezvoltarea colaborării între grupurile de părinți implicate în problematica sindromului Down.
• Milităm continuu pentru colaborarea între ONG-urile dedicate persoanelor cu sindrom Down, din țară și din străinătate și dezvoltarea parteneriatelor dintre acestea și instituțiile statului.
• In anul 2000 oportunitățile de educare ale copiilor cu cerințe educative speciale din Băilești erau inexistente, singura ofertă educațională fiind instituționalizarea.
• Copiii cu dizabilități intelectuale nu erau acceptați nici în școala de masă și nici în comunitate, rămânând izolați, de cele mai multe ori fiind uitați chiar și de familia lor, care era complet neinstruită și nu știa să facă față situației.
• Programele noastre au fost concepute plecând de la nevoile fiecărui copil cu cerințe educative speciale, promovând măsurile adecvate de abordare a lor și au fost implementate împreună cu ei și cu reprezentanții lor.

În anul 2002 s-a născut Centrul Educațional Teodora, iar Școala Generală nr. 4 din Băilești a devenit prima școală incluzivă din România care beneficiind de sprijinul echipei multidisciplinare a centrului, a integrat 22 de copii cu dizabilități în clasele corespunzătoare vârstei și nivelului lor de educație.  
În anul 2003 am început activitatea cu tinerii cu dizabilități intelectuale și familiile lor.

Acționăm
Principalele activităţi ale organizaţiei noastre sunt:
– activităţi sociale
– activităţi educative
– activităţi de recuperare
– activităţi de sprijin pentru părinţi
– activităţi direcţionate către comunitate
– activităţi de dezvoltare a sistemului de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

ALDO-CET susține programe și planuri de acțiune bazate pe:

– Apărarea drepturilor și libertăților fundamentale
– Programe de nutriție și sănătate drept fundament pentru dezvoltarea intelectuală;
– Programe terapeutice pentru menținerea sănătății fizice și mentale;
– Programe de instruire incluzivă;
– Programe de perfecționare profesională;
– Programe de pregătire pentru angajare cu suport;
– Programe de orientare în viața de adult pentru recunoașterea dreptului la îmbătrânire activă;
– Programe de suport pentru familie;
– Programe de suport pentru cercetare, dezvoltare și implementare a metodelor și tehnicilor de lucru de succes.

Oamenii cu sindrom Down au nevoie de o imagine pozitivă; nu au nevoie de milă.

Principalele noastre rezultate

ALDO-CET este unul dintre promotorii educației incluzive în România, susținând procesul de incluziune socială și educația elevilor cu cerințe educative speciale în școlile de masă prin integrare individuală conform vârstei biologice.

18 ani de activitate și 29 de proiecte cu finanțare nerambursabilă, implementate la nivel local, național și transnațional.

251 de persoane cu sindrom Down implicate și formate în diverse arii de activitate.

383 de specialiști perfecționați profesional.

11 asociații de părinți sprijinite în organizare, funcționare și desfășurarea activităților.

5 metodologii specifice pentru lucrul cu persoanele cu sindrom Down elaborate în diverse arii de dezvoltare.

11 publicații de specialitate.
55 de persoane cu dizabilități intelectuale incluse în procesul de reabilitare bazată pe comunitate prin acțiuni comune tineri, părinți, membrii comunității, autorități și instituții publice.

1 centru de resurse informaționale.

Recunoașterea națională și internațională a modelelor de bună practică dezvoltate și aplicate.

Schimburi sistematice de experiență între persoane cu sindrom Down, părinți și specialiști organizate în atât în România cât și în alte state europene.

Responsabilizarea şi dezvoltarea autonomiei, tinerii noştri dobândind un anumit nivel de independenţă care le-a permis participarea la programe speciale, în parteneriate naţionale şi trans-naţionale, atât în ţară, cât şi în străinătate.

Participarea lor la activităţile de ocupare şi vocaţionale ale prietenilor lor din Europa a indus dorinţa de ocupare activă, utilitate şi dezvoltare personală. În consecinţă, am pus în practică măsuri active de ocupare prin terapie ocupaţională specifică pieţei muncii: tinerii noştri au aflat ce înseamnă meşteşugul olăritului, plantarea şi îngrijirea florilor şi care este comportamentul dezirabil la un loc de muncă, toate corelate cu activităţii de socializare cu tinerii de vârsta lor.

Menţinerea sănătății fizice şi mentale prin sport; învăţarea regulilor de joc sportiv şi extinderea activităţilor către dezvoltarea expresivităţii fizice şi a comunicării non-verbale prin dans; pregatirea şi participarea la competiţii sportive; organizarea de competiţii sportive; împărtăşirea experienţelor şi rezultatelor pozitive cu tinerii fără dizabilităţi; dezvoltarea tinerilor prin arte şi pregatirea spectacolelor artistice în grup mixt în faţa unui public divers, pe scene publice.