ZIUA MONDIALĂ SINDROM DOWN 2021

CAMPANIA DE POSTERE 2021

#CONECTAȚI CREĂM VALOARE PENTRU 2030!

#SUSTAINABLE SERVICE IN DS

Zilnic, în perioada 01-21 martie, sub egida ”Conectați creăm valoare pentru 2030”, comunitatea de părinți EU for Trisomy 21, beneficiind de voluntariatul asociațiilor: ALDO-CET Băilești, APCSD Cluj, DART Târgu Jiu publică în România o succesiune de postere care înfățișează conexiunea unei persoane cu sindrom Down cu un susținător al acesteia (europarlamentar, politician, expert, actor, interpret, dirijor, regizor, medic, terapeut, profesor, sportiv, jurnalist, activist, etc) sub forma unor mesaje care susțin dezvoltarea durabilă a tuturor. Aceste punți de legătură cu societatea civilă sprijină participarea deplină, eficientă și incluzivă a tuturor pentru a produce schimbarea necesară creșterii calității vieții și îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) promovate de Organizația Națiunilor Unite reprezintă planul de realizare a unui viitor mai bun și durabil pentru toți. Acestea abordează provocările globale cu care ne confruntăm, inclusiv sărăcia, inegalitatea, schimbările climatice, degradarea mediului, pacea și justiția.

REALITATEA ZILELOR NOASTRE

Potrivit raportului ”Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă de către și cu persoanele cu dizabilități” (ONU, 2018) ”persoanele cu dizabilități nu sunt încă suficient incluse în implementarea ODD, iar dezvoltarea durabilă pentru toți poate fi atinsă numai dacă persoanele cu sindrom Down sunt incluse în mod egal atât ca actori activi, cât și ca beneficiari. Succesul Agendei 2030 necesită o abordare participativă și incluzivă în care sunt implicate toate părțile interesate, inclusiv persoanele cu sindrom Down. Pentru persoanele cu sindrom Down, învățarea pe tot parcursul vieții nu se referă doar la învățarea de abilități noi sau la formarea profesională, ci se referă la incluziunea în societate.

Știați că 193 de țări din întreaga lume ne cheamă să acționăm? Națiunile Unite lucrează pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă. Toată lumea poate ajuta la realizarea lor; tineri sau bătrâni; indiferent de rolurile lor, indiferent de capacitățile lor.

Puteți și voi să luați parte la schimbarea lumii în mai bine? Dacă da, postați în comentarii o poză cu șosete colorate și desperecheate.

Vă mulțumim pentru participarea și implicarea voastră!!!