Dezvoltare durabilă

În 25 septembrie 2015 a fost adoptată Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă de către 193 state membre ONU, ocazie cu care au fost adoptate 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) în vederea eradicării sărăciei și a realizării dezvoltării durabile în întreaga lume.

Cele 17 obiective sunt axate pe trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economic, social și mediu.

ODD-urile sunt universale și pot fi aplicabile în orice țară, oricare ar fi nivelul acesteia de dezvoltare, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă prin inegalitate sau discriminare, iar drepturile omului să fie respectate.
În conformitate cu Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, statele semnatare lucrează în cinci domenii de referință:

  • Populație prin eradicarea sărăciei și a foamei
  • Planetă prin protejarea ei de degradare
  • Prosperitate prin asigurarea unui progres în armonie cu natura
  • Pace prin promovarea unei societăți pașnice și incluzive

 

 

Sănătate și nutriție

Supraponderabilitatea cronică este una dintre cele mai serioase probleme de sănătate, pe termen lung, care afectează persoanele cu sindrom Down. Cauzele care produc obezitatea în rândul acestor oameni sunt genetice și de mediu.

  • Factorii genetici care determină obezitatea și rata metabolică redusă sunt capacitatea scăzută de a arde grăsimile sau de a consuma caloriile din alimente, precum și incidența crescută a hipotiroidismului.
  • Factorii de mediu care influențează obezitatea sunt dieta nesănătoasă, stilul de viață sedentar și lipsa controalelor medicale.

Chiar dacă nu putem interveni asupra factorilor genetici, putem exercita acțiuni asupra factorilor de mediu care influențează obezitatea. De aceea, promovăm măsuri pentru încurajarea conduitelor de viață sănătoasă pentru persoanele cu sindrom Down, cu efecte pozitive asupra stării de sănătate și speranței de viață.

 

 

SPADS

“Sports activities for people with Down’s Syndrome” (SPADS)Activități sportive pentru persoanele cu sindrom Down

SPADS

“Sports activities for people with Down’s Syndrome” (SPADS)Activități sportive pentru persoanele cu sindrom Down

EU-COLPBOL

EU-COLPBOL SANATATE COLPBOL, UN SPORT INCLUZIV PENTRU TOȚI

Viață independentă și incluziune socială

Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități recunoaște dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate, cu șanse egale cu ale celorlalți, și propune măsuri eficiente și adecvate pentru a se asigura că persoanele cu dizabilități se bucură pe deplin de acest drept și de deplina integrare în comunitate și participare la viața acesteia.

 

 

DS Ageing

DS Ageing Viata independenta si incluziune sociala

DS LEISURE

DS LEISURE- site Viață independentă și incluziune socială

Incluziune pe piața muncii

Angajarea cu suport este o metodă de lucru cu persoanele cu dizabilități intelectuale, prin care se permite accesul acestora pe piața muncii și menținerea locurilor de muncă remunerate în instituții publice sau societăți private. Această metodă este o politică pro-activă, în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Dreptul la muncă este statuat de Declarația Universală a Drepturilor Omului: „Fiecare persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a angajării, și la condiții echitabile și favorabile de a munci și de a fi protejată împotriva șomajului”. Cu toate acestea, în România persoanele cu dizabilități intelectuale sunt în continuare expuse riscului de a nu li se respecta acest drept.

 

 

 

VIRTUAL DS

VIRTUAL DS- site Incluziune pe piața muncii

Experiența organizațională

ALTE PROIECTE

 

CV-ul organizațional

Asociaţia Langdon Down Oltenia – Centrul Educaţional Teodora și-a început activitatea odată cu constituirea juridică în anul 2000, devenind o structură solidă la nivel local şi binecunoscută la nivel naţional şi internaţional militând activ pentru incluziunea socială, dezvoltând programe bazate pe cunoştinţele şi experienţa combinată a părinţilor şi specialiştilor, și…

Centrul Educational Teodora

Centrul Educaţional Teodora este un centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri, care funcționează din anul 2001 în beneficiul persoanelor cu dizabilități intelectuale. Este un centru de resurse umane, educaționale și de dezvoltare personală, precum și de resurse materiale. Serviciile sociale furnizate se bazează pe conceptele învăţării…

UP 4 DOWN KIDS

UP4DOWNKIDS s-a ocupat de educaţia adulţilor şi a fost aprobat şi finanţat prin Programul „Invăţare pe tot Parcursul Vieţii”, acţiunea „Parteneriate pentru învăţare – Grundtvig”, având ca parteneri organizaţii din Olanda, Turcia, Bulgaria şi România. Proiectul s-a adresat în principal părinţilor, aparţinătorilor, terapeuţilor şi specialiştilor care lucrează cu persoanele cu sindrom Down. A avut ca scop organizarea şi mobilizarea părinţilor,…

Think Different Think Europe

ALDO-CET în parteneriat cu asociaţii similare din Italia, Germania, Spania, Portugalia, Franţa, Irlanda, Ungaria, Croaţia, Ucraina şi Republica Cehă a implementat proiectul „Think Different,Think Europe!” finanţat prin programul “Europa pentru cetăţeni”, Acţiunea 1; Măsura 2.2. Împreună cu partenerii am promovat drepturile civice ale europenilor cu sindrom Down, având ca scop încurajarea colaborării între membrii EDSA în domeniul…

Parteneriatul cu autoritatile locale

Începând cu anul 2006, ALDO-CET şi Municipalitatea Băileşti au desfăşurat în parteneriat o serie de proiecte în sfera incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. În spiritul relaţiilor contractuale de înaltă calitate, al acţiunilor comune de implicare comunitară, al schimburilor de experienţă desfăşurate în ţară şi în străinătate şi al…

Parteneriatul cu autoritatile judetene

Asociaţia noastră este acreditată ca furnizor de servicii sociale în conformitate cu legislaţia în vigoare. Ca urmare în anul 2013, am semnat împreună cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj, un contract de finanţare prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru cheltuieli de investiţii şi reparaţii…

Gentle Teaching in Romania

Asociaţia Langdon Down Oltenia Centrul Educaţional Teodora colaborează cu Fundaţia Motivation România pentru implementarea proiectului „Gentle Teaching in Romania”, finanţat timp de 12 luni (01.07.2014-30.06.2015) prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Prin acest proiect, psihologul şi kinetoterapeutul Centrului Educaţional Teodora din Băileşti au fost instruiţi pentru aplicarea…

KEEP ME SAFE

Violenţa împotriva copiilor cu dizabilităţi este de 1,7 ori mai frecventă decât în cazul copiilor fără dizabilităţi. Unele studii arată că 90% dintre persoanele cu dizabilităţi de învăţare vor fi supuse unui abuz sexual cel puţin o dată de-a lungul vieţii lor. Pentru a creşte abilităţile persoanelor cu dizabilităţi de…