PROIECTE

Parteneriatul cu autoritatile locale

Începând cu anul 2006, ALDO-CET şi Municipalitatea Băileşti au desfăşurat în parteneriat o serie de proiecte în sfera incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. În spiritul relaţiilor contractuale de înaltă calitate, al acţiunilor comune de implicare comunitară, al schimburilor de experienţă desfăşurate în ţară şi în străinătate şi al cooperării de lungă durată care există între cele două entităţi menţionate, Municipalitatea Băileşti a aprobat continuarea acestui proces pe parcursul anului 2014.

În contextul Anului European al Cetăţeanului 2013, ALDO-CET a fost invitată să participe la elaborarea strategiei de dezvoltare locală şi la elaborarea noilor programe de politici de coeziune 2014-2020.

ALDO-CET a organizat şi a găzduit la Centrul Educaţional Teodora din Băileşti, 3 din cele 5 întâlniri desfăşurate pe această temă, încurajând dialogul între diverse niveluri de guvernare, societatea civilă şi sectorul de afaceri prin anumite evenimente organizate în comunitate, în ţară şi în Europa, discutând despre drepturile civice şi europene şi construind o viziune asupra modului în care vor trăi cetăţenii oraşului Băileşti în anul 2020.

Astfel, ALDO-CET a pregătit o propunere pentru strategia locală de dezvoltare, urmărind o absorbţie mai bună a fondurilor nerambursabile, bazată pe experienţele acumulate în perioada financiară curentă, nevoile reale de dezvoltare comunitară şi implicarea tuturor celor interesaţi în procesul de participare, consultare şi decizie.

Având ca scop încurajarea dezvoltării armonioase, echilibrate şi durabile prin aplicarea măsurilor corecte de reducere a inegalităţilor economice şi sociale din care să rezulte accelerarea restructurării economice şi sociale a municipiului Băileşti, propunerea strategică a fost analizată pe parcursul acestor întâlniri, la care au participat reprezentanţii Municipalităţii, societăţii civile, educaţionale, de sănătate şi ai mediului de afaceri din comunitate.

Temele de discuţie au fost:

1. Incluziunea educaţională şi socială şi dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi.
2. Planul strategic de dezvoltare locală.
3. Programele de cooperare trans-frontalieră.
4. Politica de coeziune economică şi socială în cadrul Uniunii Europene Extinse şi programele operaţionale 2014-2020.

Rezultatele obţinute ca urmare a acestor acţiuni sunt:

1. Constituirea unui Comitet Consultativ al Municipiului Băileşti format din factori de decizie, reprezentanţi ai tuturor sectoarelor socio-economice din comunitate.
2. Una dintre acţiunile Comitetului Consultativ a fost organizarea unei întâlniri cu reprezentanţii autorităţii publice locale din oraşul Berkovitsa din Bulgaria, în vederea oficializării parteneriatului dintre cele două comunităţi. Cu acest prilej, printre alte obiective de interes din municipiu, Centrul Educaţional Teodora a primit vizita distinşilor oaspeţi, care au declarat că au în localitatea lor 2 centre pentru persoanele cu dizabilităţi şi sunt interesaţi în dezvoltarea activităţilor de incluziune socială a acestor persoane. Consiliul Judeţean Dolj a găzduit delegaţiile celor două oraşe, iar în vederea dezvoltării legăturilor permanente în beneficiul ambelor părţi, primarii acestora au semnat “Carta de Înfrăţire” în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj.
3. ALDO-CET a lansat competiţia “Băileşteanul anului pentru iniţiativă şi implicare în sprijinul semenilor”, în vederea identificării celor mai implicaţi cetăţeni din comunitate, din 15 domenii socio-economice. ALDO-CET şi Municipalitatea Băileşti consideră că acesta este un mod eficient pentru a găsi puncte de vedere comune şi sugestii despre cum am putea valoriza la maxim capacităţile şi abilităţile noastre, despre cum am putea corela nevoile persoanelor pe care le reprezentăm cu obiectivele strategice de dezvoltare locală, astfel încât să generăm pe de o parte măsuri ce deservesc obiective coerente şi întăresc impactul fiecăruia dintre noi, şi pe de altă parte, să planificăm perspective noi către mai multe aspecte ale reabilitării bazată pe comunitate. În luna decembrie 2013, au fost premiate 10 entităţi private şi de stat care s-au remarcat pe parcursul timpului în procesul de dezvoltare economică, socială şi educaţională a municipiului Băileşti. Centrul Educaţional Teodora împreună cu 6 instituţii de învăţământ din localitate au adus în atenţia publică 7cazuri de elevi cu diverse capacităţi de învăţare, care merită să fie sprijiniţi de comunitatea în care trăiesc. 6 din cele 7 cazuri prezentate au găsit sprijin pe termen scurt din partea participanţilor. 100 de copii şi tineri cu abilităţi diverse au încălzit atmosfera cu talentul lor şi au făcut să vibreze în inima publicului frumuseţea sărbătorilor de iarnă.

Parteneriatul nostru cu Municipalitatea Băileşti va continua sub egida anului 2014 „Anul pentru reconcilierea muncii şi a vieţii de familie”.