PROIECTE

CV-ul organizațional

Asociaţia Langdon Down Oltenia – Centrul Educaţional Teodora și-a început activitatea odată cu constituirea juridică în anul 2000, devenind o structură solidă la nivel local şi binecunoscută la nivel naţional şi internaţional militând activ pentru incluziunea socială, dezvoltând programe bazate pe cunoştinţele şi experienţa combinată a părinţilor şi specialiştilor, și oferind un mediu plin de dragoste şi înţelegere, care satisface nevoile de creştere şi dezvoltare psihică, fizică, educaţională şi socială a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale.
In cele ce urmează vă prezentăm pe scurt, în ordine cronologică proiectele derulate de noi.
1. „Moş Crăciun ştie că exist şi eu” – organizarea unei serbări dedicată sărbătorilor de iarnă. Perioada de desfăşurare: în fiecare an în luna decembrie, începând cu anul 2000 şi până în prezent.
2. „Identificarea persoanelor cu sindrom Down din judeţul Dolj”- identificarea, intocmirea şi actualizarea datelor statistice ale persoanelor cu sindrom Down din judeţul Dolj Perioada de desfăşurare: în mod constant începând cu anul 2001 şi până în prezent.
3. „Vrei să fii prietenul meu?” – ieşirea din mediul familial şi identificarea nevoilor tânărului cu sindrom Down Perioada de desfăşurare: în mod constant începând cu anul 2001 şi până în prezent.
4. „Femeia cu sindrom Down este în primul rând femeie” – organizarea unei sărbători dedicată
feţitelor şi tinerelor cu dizabilităţi intelectuale, alături de mămicile lor. Perioada de desfăşurare: în mod sistematic începând cu luna martie 2001 şi până în prezent.
5. „Comunicare şi comportament” – publicarea unui ghid practic pentru părinţii persoanelor cu sindrom Down şi organizarea periodică a unor întâlniri între copiii şi tinerii cu dizabilităţi intelectuale şi elevii din şcolile şi liceele de masă. Perioada de desfăşurare: în mod sistematic începând cu anul 2001 şi până în prezent.
6. „Sindromul Down în lume” – realizarea unui schimb de experienţă cu asociaţia Down Syndrome Info Center din Germania. Perioada de desfăşurare: iulie 2001.
7. „Centrul Educaţional Teodora” – Promovarea şi susţinerea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi a părinţilor lor prin crearea şi aplicarea unor servicii corespunzătoare care să le permită atingerea potenţialului lor maxim într-o comunitate care să-i respecte şi să-i aprecieze. Centrul este acreditat ca furnizor de servicii sociale. Perioada de desfăşurare: în mod continuu începând cu anul 2001 şi până în prezent.
8. „Trăind cu sindromul Down” – Dezvoltarea organizaţională a asociaţiei prin constituirea unui birou de lucru, perfecţionarea profesională a angajaţilor şi producerea şi tipărirea a trei volume ale revistei „Trăind cu Sindromul Down” Perioada de desfăşurare: 01.01.2003 – 31.12.2003.
9. „Reţeaua Naţională Down” – Reprezentarea şi susţinerea intereselor asociaţiilor, organizaţiilor şi fundaţiilor specializate în problematica sindromului Down ca interlocutor al comunităţilor, autorităţilor şi ministerelor la nivel local, regional, naţional şi internaţional şi al altor parteneri în ceea ce priveşte politicile legate de persoanele cu Sindrom Down şi familiile lor/aparţinătorii lor. Perioada de desfăşurare : între anii 2003 şi până în anul 2009.
10. „Tabăra de vară Teodora” – Dezvoltarea independenţei copiilor cu dizabilităţi intelectuale într-un cadru de relaxare şi linişte, prin exprimarea propriei personalităţi, într-o tabără şcolară la munte. Perioada de desfăşurare: august 2003.

11. „Centrul de Reintegrare Teodora” – Combaterea sărăciei, a şomajului şi reabilitarea prin instruirea şi oferirea unui loc de muncă tinerilor cu dizabilităţi intelectuale şi unuia dintre aparţinătorii
lor legali. Perioada de desfăşurare: 01.02.2003 – 28.02.2004.
12. „Joacă-te gândule” – Dezvoltarea independenţei copiilor cu dizabilităţi intelectuale într-un cadru de relaxare şi linişte, prin exprimarea propriei personalităţi într-o tabără şcolară la mare. Editarea volumului patru al publicaţiei „Trăind cu Sindromul Down”. Perioada de desfăşurare: august 2004.
13. „Un Bun Început” – Perfecţionarea profesională a personalului didactic şi a terapeuţilor în ceea ce priveşte intervenţia timpurie. Perioada de desfăşurare: 01.11.2003 – 01.11.2006.
14. „Sunt ceea ce-mi place” – Susţinerea persoanelor cu dificultăţi de învăţare şi a familiilor lor, cu ajutorul profesioniştilor, să înveţe şi să cunoască drepturile şi responsabilităţile lor în ce priveşte relaţionarea, relaţiile sexuale şi sexualitatea.
Parteneriat trans-naţional cu asociaţii de profil din Italia, Spania, Franta, Marea Britanie, Islanda si Romania.
Perioada de desfăşurare: 01.11.2003 – 01.11.2005.
15. „RESUME”-Resurse şi Eficienţă pentru Servicii Utile printr-un Management de Excelenţă – Consolidarea capacităţii organizatorice şi operaţionale a ALDO-CET. Perioada de desfăşurare: 01.01. – 31.12.2004.
16. „Europa Diss-Art” – Elaborarea şi diseminarea unei metodologii trans-naţionale comună, care să poată fi aplicată drept instrument pedagogic inovator pentru educarea non formală a tinerilor cu dizabilităţi prin dans şi alte arte complementare pentru dezvoltarea abilităţilor de creativitate, expresie şi comunicare ale acestora. Proiect de cooperare trans-naţională între cu asociaţii similare din Spania, Italia şi Suedia.
Perioada de desfăşurare: 30.08.2004 – 30.08.2006.
17. „Un nou mod de abordare a sindromului Down ” – Introducerea, diseminarea şi aplicarea practică a unei noi metode de dezvoltare timpurie a deprinderilor motorii ale copilului cu sindrom
Down. Training în metoda BMS – Lauteslager oferit de autorii acesteia. Perioada de desfasurare: 01.09.2003 – 31.12.2007.
18. „Diverse moduri de a privi lumea”- Incurajarea dezvoltării abordărilor inovatoare în analizarea şi soluţionarea problemelor care apar în etapele de dezvoltare ale adolescenţilor şi tinerilor cu şi fără dizabilităţi folosind arta scenică în grup mixt ca mijloc de exprimare, comunicare şi autoreprezentare. Amenajarea unei săli de sport pentru practicarea dansului şi sportului, pentru
crearea legăturilor între tinerii cu abilităţi diverse, pentru dezvoltarea unor linii de identitate comună între tinerii cu dificultăţi de învăţare şi ceilalţi tineri, favorizând dialogul, integrarea socială şi
culturală.
Perioada de desfăşurare: 1.10.2006 – 31.06.2007.
19. „Arta – limbajul nostru comun”- proiect de schimb de tineret între 15 tineri cu dizabilităţi intelectuale din Băileşti şI tineri din Polonia, Italia si Suedia bazat pe exprimarea prin artă şi desfăşurat în oraşul Olsztyn Polonia. Romania, Polonia, Suedia, Italia.
Perioada de desfăşurare: iunie 2007.
20. „Centrul de Terapie Ocupaţională Teodora” – promovarea oportunităţilor de ocupare pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale, cu risc ridicat de excluziune, cu accent pe măsurile active de învăţare pe parcursul întregii vieţi, calificare si recalificare prin facilitarea accesului pentru 87 de persoane cu dizabilităţi intelectuale la educaţie prin învăţare non-formală şi informală şi pe piaţa
forţei de muncă, timp de 12 luni.
Perioada de desfăşurare: 1.05.2008 – 31.04.2009.
21. „Instruire profesională pentru părinţii persoanelor cu sindrom Down” sau abreviat „PoD” – proiectarea, dezvoltarea şi implementarea unui instrument nou de pregătire pentru membrii familiilor şi voluntarilor care pot ajuta la stimularea şi educarea persoanelor cu sindrom Down pe parcursul întregii lor vieţi. Proiect de parteneriat trans-naţional cu organizaţii similare din Spania, Italia şi Grecia.
Perioada de desfăşurare: 01.10.2007 – 31.09. 2009.

3
22. „Gradina verde “Teodora” – Dezvoltarea spiritului ecologic, de conservare şi de curăţenie a mediului înconjurător pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale din oraşul nostru. Amenajarea
unui spaţiu de joacă special proiectat pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale conform ultimelor tehnologii şi standarde europene de mediu. Dezvoltarea spiritului de frumos şi a simţului estetic prin amenajarea unor spaţii verzi în curtea Centrului Educaţional Teodora.
Perioada de desfăşurare: 02.02.2009 – 30.06.2011.
23. „Incluziunea socială a persoanelor cu sindrom Down folosind Internetul” – dezvoltarea şi experimentarea unei platforme electronice pentru folosirea Internetului de către persoanele cu
sindrom Down ca mijloc de comunicare şi socializare. Parteneriat trans-naţional cu organizaţii din România, Turcia şi Italia.
Perioada de desfăşurare: 01.08.2010 – 31.07.2012.
24. „Unind părinţii persoanelor cu sindrom Down – UP4DOWNKIDS” – organizarea şi mobilizarea părinţilor, aparţinătorilor şi terapeuţilor care lucrează cu persoanele cu sindrom Down pentru a
învăţa unii de la ceilalţi cele mai bune metode de susţinere a acestor persoane oferindu-le acces la ultimele tehnici, terapii şi practici de dezvoltare a persoanelor cu sindrom Down. Proiect de
parteneriat trans-naţional cu organizaţii similare din Olanda, Bulgaria şi Turcia.
Perioada de desfăşurare: 01.08 2011 – 31.07. 2013.
25. “Think different.Think Europe” – promovarea drepturilor cetăţeneşti ale europenilor cu dizabilităţi intelectuale. Proiect de parteneriat trans-naţional cu organizaţii similare din Italia, Germania, Portugalia, Spania, Franţa, Irlanda, Ungaria, Croaţia, Republica Cehă şi Ucraina.
Perioada de desfăşurare: 01.03.2013 – 28.02.2014.
26. “Investiţii şi reparaţii capitale pentru Centrul Educaţional Teodora” – centrul de zi pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale. Perioada de desfăşurare: 01.05.2013 – 30.04.2015.
27. “KEEP ME SAFE” – Şi-a propus reducerea riscului de violenţă şi abuz sexual asupra tinerilor cu dizabilităţi de învăţare. A fost implementat de International Planned Parenthood Federation
Europe Region (IPPF EN) în parteneriat cu asociaţii din 13 ţări europene. Perioada implementării:15.01.2013– 15.01.2015.
28. “Gentle Teaching in Romania” – metodă de lucru cu persoanele cu dizabilităţi grave asociate.
Diseminarea şi implementarea metodei în România. Perioada implementării: 01.07.2014-30.06.2015.
29. “HEALTHY DS” – creşte competenţele persoanelor cu sindrom Down, familiilor şi specialiştilor în ceea ce priveşte prevenirea şi reducerea obezităţii, prin dezvoltarea unui program inovator de
formare, centrat pe promovarea conduitelor de viaţă sănătoasă şi autonomie. Proiect ERASMUS+ de parteneriat strategic cu organizaţii din Spania, Portugalia, Slovenia, Ungaria şi
Germania. Perioada implementării: 01.09.2015 – 01.09.2017.
30. DS LEISURE – program de formare cu ajutorul instrumentelor TIC, pentru antrenarea competențelor atitudinale, abilităților și cunoștințelor persoanelor cu sindrom Down, familiilor
acestora, specialiștilor și voluntarilor în ceea ce privește implementarea activităților incluzive de timp liber. Proiect ERASMUS+ de parteneriat strategic cu organizații din Italia, Olanda, Grecia, Turcia și România. Perioada implementării: 01.10.2017 – 30.09.2019.
31. VIRTUAL DS – este un program de formare cu ajutorul realității virtuale, pentru îmbunătățirea ocupării forței de muncă în rândul persoanelor cu sindrom Down. Proiect ERASMUS+ de
parteneriat strategic cu organizații din Spania, Marea Britanie, Portugalia și Slovenia. Perioada implementării: 01.10.2017 – 30.09.2019.
32. UP & GO – este un program de instruire pentru entitățile care doresc să ofere o mai bună integrare a tinerilor cu sindromul Down și alte dizabilități intelectuale, în special în ceea ce privește incluziunea socială prin activitățile fizice. Proiect ERASMUS+ de parteneriat strategic cu organizații din Suedia, Norvegia, Croația și Lituania. Perioada implementării: 01.09.2018 – 31.08.2020.
33. DS AGEING – este un program de formare pentru îmbunătățirea procesului de îmbătrânire a adulților cu sindrom Down. Proiect ERASMUS+ de parteneriat strategic cu organizații din Spania,
Grecia, Portugalia și Slovenia. Perioada implementării: 01.11.2018 – 31.10.2020.