PROIECTE

KEEP ME SAFE

Violenţa împotriva copiilor cu dizabilităţi este de 1,7 ori mai frecventă decât în cazul copiilor fără dizabilităţi. Unele studii arată că 90% dintre persoanele cu dizabilităţi de învăţare vor fi supuse unui abuz sexual cel puţin o dată de-a lungul vieţii lor.

Pentru a creşte abilităţile persoanelor cu dizabilităţi de învăţare de a se proteja împotriva abuzurilor este necesar ca membrii familiilor lor şi persoanele care îi ocrotesc să înţeleagă nevoile acestor persoane, să respecte drepturile lor şi să îi sprijine în vederea dezvoltării unor comportamente adecvate.

Proiectul “Keep me safe” şi-a propus reducerea riscului de violenţă şi abuz sexual asupra tinerilor cu dizabilităţi de învăţare, a fost implementat de International Planned Parenthood Federation Europe Region (IPPF EN) în parteneriat cu asociaţii din 13 ţări europene, în perioada 15 ianuarie 2013 – 15 ianuarie 2015 şi a fost finanţat prin programul european “Daphne III”.

Asociaţia Langdon Down Oltenia Centrul Educaţional Teodora a fost unul dintre partenerii care au implementat acest proiect.

Prin acest proiect, asistentul social şi psihologul Centrului Educaţional Teodora din Băileşti au fost instruiţi privind măsurile pentru prevenirea violenţei şi abuzului sexual în rândul tinerilor cu dizabilităţi de învăţare printr-un atelier de formare cu o durată de 40 de ore. Ulterior cursului, cei doi specialişti au organizat în centrul nostru de zi, sesiuni de pregătire pentru tineri şi sesiuni de pregătire pentru părinţi şi personalul centrului. Beneficiarii noştri au fost 12 tineri cu dizabilităţi intelectuale, 16 părinţi, 1 frate şi 5 angajaţi ai centrului.

Proiectul “Keep me safe” s-a finalizat prin conferinţa naţională, cu titlul “Împuternicirea tinerilor cu dizabilităţi pentru a se proteja împotriva abuzului sexual şi a violenţei”, ce s-a desfăşurat la Bucureşti, în data de 13 ianuarie 2015. Pe parcursul conferinţei, cele 7 asociaţii partenere în România au prezentat modul în care s-au implementat măsurile învăţate, rezultatele obţinute, punctele tari şi constrângerile identificate pe această temă.  Conferinţa s-a adresat personalului din conducerea Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului şi a organizaţiilor guvernamentale care acordă servicii persoanelor cu dizabilităţi cât şi autorităţilor centrale din domeniu.