AGEING

CEA DE A PATRA ÎNTÂLNIRE TRANSNAȚIONALĂ A PROIECTULUI DS-AGEING

CEA DE A PATRA ÎNTÂLNIRE TRANSNAȚIONALĂ A PROIECTULUI DS-AGEING ar fi trebuit să se desfășoare în România, la Craiova și Băilești, în perioada 9-11 martie 2020.
Datorită situației internaționale nesigure, provocată de coronavirus, partenerii proiectului au decis ca această întâlnire programată, să se desfășoare on-line.
Întâlnirea s-a desfășurat on-line conform agendei stabilite de către Universitatea Polibienestar din Valencia, Spania, pe parcursul celor 3 zile. Au participat reprezentanți ai celor 7 parteneri din consorțiul proiectului care au avut ca subiecte de discuție activitățile și documentele de formare dezvoltate de către acest proiect.
Un subiect important al discuțiilor și o rezultantă importantă a acestui proiect fiind platforma de e-training, un mijloc inovator de învățare și deprindere a unor abilități importante pentru profilaxia îmbătrânirii la persoana cu sindrom Down.
O zi întreagă a fost dedicată discuțiilor privind acțiunile pilot de validare și aplicare a materialelor de training. Fiecare partener a prezentat unul dintre materialele de training dezvoltate și ceilalți parteneri au venit cu sugestii și comentarii privind îmbunătățirea acestora și cu eventuale modificări.
Activitatea de formare a formatorilor s-a bazat pe discuții constructive și exemplificări on-line.
În ultima zi a întâlnirii au fost stabilite următoarele termene limită, responsabilitățile și activitățile care trebuie să fie dezvoltate în viitor de către fiecare partener în parte.
Pentru mai multe informații vizitați: https://www.dsageing.eu/ro

Proiectul DS Ageing urmărește creșterea competențelor atitudinale, abilităților și cunoștințelor persoanelor cu sindrom Down, cu vârsta peste 30 de ani, specialiștilor și familiilor, în ceea ce privește îmbunătățirea procesului de îmbătrânire, în conformitate cu modelul îmbătrânirii active, prin intermediul unui program de instruire inovativ, dezvoltat pe baza nevoilor lor reale.
Proiectul DS AGEING este finanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+ 2017, Parteneriate Strategice pentru Educația Adulților.

Leave a Reply

Your email address will not be published.