IMPLICĂ-TE

Noi ajutăm oamenii cu sindrom Down să-și întărească stima de sine, să-și decupeze visele în etape mici și ușor de gestionat, să descopere ce pot face și ce vor să facă și să ia decizii pentru ei înșiși pentru a evolua către funcționarea independentă.

Tu poți sprijini evoluția, dezvoltarea capacităților și a oportunităților de a pune la încercare oamenii cu sindrom Down.

Împreună putem ajuta oamenii cu sindrom să dezvolte activități zilnice și să muncească.

IMPLICĂ-TE!

ALDO-CET aduce în atenția societății românești, respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și incluziunea socială a adulților cu sindrom Down din familii, după criza de sănătate provocată de COVID 19.

Oamenii cu diversitate funcțională sunt luptători pe viață. De când s-au născut ei depășesc bariere, încercând să crească și să evolueze în ritmul cerut de societate, pentru că vor să trăiască într-o societate fără prejudecăți, în condiții egale cu ceilalți.

EI SUNT EXPERȚI ÎN DEPĂȘIRE!

NOI LUCRĂM ÎN:
–        inovație socială,
–        educație toată viața,
–        menținerea sănătății,
–        formare.

TU FII SPONSORUL NOSTRU!

RO21RNCB0135018910250001, cont în lei deschis la B.C.R. Agenția Băilești

RO96RNCB0135018910250009, cont în euro deschis la B.C.R.

Puteţi sprijini activitatea noastră prin:

Încheierea în formă scrisă a unui contract de voluntariat

Asociația noastră consideră voluntariatul drept una dintre cele mai importante resurse de dezvoltare a bunăstării și incluziunii sociale, de aceea își desfășoară activitățile cu sprijinul echipelor de voluntari. IMPLICĂ-TE! Semnează un contract de voluntariat cu asociația noastră!

Legea nr.339 din 17 iulie 2006 menționează că voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea.

Incheierea în formă scrisă a unui contract de sponsorizare.

Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
1. este în limita a 3% din cifra de afaceri;
2. nu depăşeşte mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
Dacă îndepliniţi aceste condiţii, vă rugăm să ne contactaţi pentru a stabili împreună detaliile contractului de sponsorizare.
Noi vom promova numele sponsorului pe pagina noastră web şi pe alte materiale agreate de acesta.

Dobândirea calităţii de membru susţinător al Asociaţiei Langdon Down Oltenia Centrul Educaţional Teodora.

Dacă dumneavoastră consideraţi utilă munca depusă de noi împreună cu şi pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale, şi în special persoanele cu sindromul Down, vă invităm să deveniţi membri susţinători ai asociaţiei noastre. Aceasta înseamnă să completaţi formularul nostru de contact postat pe pagina noastră web, după care veţi primi o cerere de dobândire a calităţii de membru susţinător, prin care vă luaţi angajamentul să susţineţi activităţile noastre prin plata unei contribuţii minime în valoare de 50 lei.
In funcţie de disponibilitatea financiară a fiecăruia, puteţi sprijini activităţile noastre depunand drept contribuţie orice suma de bani in contul RO21RNCB0135018910250001 deschis la Banca Comercială Română – Agenţia Băileşti.

Donaţia

Potrivit articolului 801 din Codul Civil, donaţia este un contract solemn prin care o parte, numită donator, cu intenţie liberală îşi micşorează irevocabil patrimoniul sau în favoarea celeilalte părţi, numită donatar, fără a urmări de la aceasta o contraprestaţie.
Donaţia reprezintă trecerea unor valori dintr-un patrimoniu în altul fără echivalent, cu intenţia de a face o donaţie. Această intenţie, se concretizează prin încheierea unui contract de donaţie, în forma şi în condiţiile prevăzute de lege.
Trebuie făcută precizarea că donaţia – ca varietate a contractelor cu titlu gratuit – reprezintă o liberalitate, deoarece are ca efect micşorarea patrimoniului donatorului cu bunul donat, spre deosebire de contractele dezinteresate cu ar fi: comodatul, mandatul sau depozitul cu titlu gratuit, prin care nu se micşorează patrimoniul celui care procură altuia un folos, motiv pentru care acestea din urmă nu sunt supuse regulilor de fond şi de formă prevazute pentru donaţii.
Noi vom promova numele donatorului pe pagina noastră web şi pe alte materiale agreate de acesta.

FII RESURSA NOASTRĂ!

Prevederea 3,5 %

Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și pensii Sprijin Formular declarație 230 OPANAF_2023 Acum aveți mai multe posibilități de a direcționa 3,5%: -…