6

Modalităţi de abordare a dizabilităţii

Desfăşurăm activităţi de conştientizare a părinţilor asupra valorii şi potenţialului copilului lor; modalităţi de abordare a dizabilităţii în familie şi în context social.