6

Cursuri de formare

Organizăm cursuri de formare pentru resursa umană din organizaţie, pentru specialiştii care lucrează atât în sistem public cât şi privat, pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi pentru părinţii acestora.