AGEING

ATELIER DE LUCRU DS-AGEING

ÎMBĂTRÂNIREA PERSOANELOR CU SINDROM DOWN
ÎN STARE OPTIMĂ DE SĂNĂTATE
ATELIER DE LUCRU – DS AGEING
03.12.2019
În contextul proiectului DS AGEING – Dezvoltarea unui program de instruire în vederea îmbunătățirii procesului de îmbătrânire a persoanelor cu sindrom Down, marți, 03 decembrie 2019, în intervalul orar 10:00-15:00, la sediul Facultății de Educație Fizică și Sport, din cadrul Universității din Craiova, ALDO-CET a organizat un atelier de lucru în cadrul căruia au fost prezentate primele rezultate ale acestui proiect.
Atelierul s-a desfășurat în trei sesiuni de lucru, programul de instruire fiind analizat și dezbătut din perspectiva specialiștilor din domeniu și a experților în geriatrie; dar și din perspectiva părinților și a adulților cu sindrom Down.
Doi experți ai asociației, medicul Mihaela Zăvăleanu și psihologul Raluca Stepan au condus cele trei sesiuni de lucru, iar cei 21 de participanți s-au implicat activ, aducând o contribuție eficientă la finalizarea ghidului metodologic al programului de instruire.
Au fost urmărite trei obiective principale: analiza conținutului activităților de instruire propuse în cadrul proiectului; analiza aplicării practice și utilitatea a acestora; și feedback-ul constructiv.
Programul de instruire propus în cadrul proiectului DS-AGEING este dezvoltat și organizat ca o bază de date importantă pentru menținerea activităților cu efecte benefice și profilactice pentru îmbunătățirea procesului de îmbătrânire și menținerea sănătății în stare optimă la adulții și vârstnicii cu sindrom Down sau cu alte dizabilități intelectuale.
Participanții la atelier au considerat că ghidul metodologic realizat prin acest proiect, are un conținut adecvat și posibil de implementat în România; poate fi util pentru centrele de reabilitare care lucrează cu această categorie de populație, indiferent de vârsta beneficiarilor, fiind un instrument de lucru care asigură o bună intervenție profilactică și care vine în sprijinul terapeuților care au nevoie de materiale și șabloane de lucru.
Specialiștii prezenți au fost interesați în principal de organizarea activităților, apreciind diversitatea materialelor de instruire DS-AGEING, precum și de platforma on-line, pe care o consideră un mijloc modern de a rămâne în contact cu persoane din același domeniu de lucru.
Părinții au acordat o atenție deosebită modului de organizare a platformei electronice DS-AGEING, fiind preocupați de accesul pe platformă și de conținutul materialelor de instruire.
Participanții cu sindrom Down consideră că videoclipurile și jocurile on-line sunt instrumente atractive, cu ajutorul cărora ar putea să înțeleagă mai bine programul de instruire.
Toți participanții la atelier au ales varianta de lucru în grup, folosirea tehnicii dialogului și au propus organizarea activităților de instruire în partea a doua a zilei.
S-a accentuat nevoia proiectării unei platforme electronice ușor de accesat, de înțeles și de aplicat și a unor materiale de instruire dezvoltate în limbaj simplu, susținut prin pictograme.
Principalele bariere reclamate de părinți sunt lipsa de timp; lipsa resurselor financiare și lipsa mijloacelor de menținere în activitate a adulților cu sindrom Down.
În România, resursele financiare și de învățare pe parcursul vieții de adult cu sindrom Down sunt reduse, majoritatea părinților sunt pensionari și în multe situații, au nevoie de un loc de muncă suplimentar pentru a asigura maturitatea și îmbătrânirea activă.

Pentru mai multe informații vizitați: https://www.dsageing.eu/ro

Proiectul DS Ageing urmărește creșterea competențelor atitudinale, abilităților și cunoștințelor persoanelor cu sindrom Down, cu vârsta peste 30 de ani, specialiștilor și familiilor, în ceea ce privește îmbunătățirea procesului de îmbătrânire, în conformitate cu modelul îmbătrânirii active, prin intermediul unui program de instruire inovativ, dezvoltat pe baza nevoilor lor reale.
Proiectul DS AGEING este finanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+ 2017, Parteneriate Strategice pentru Educația Adulților.

Leave a Reply

Your email address will not be published.