6

Terapie ocupaţională

Responsabilizarea şi dezvoltarea autonomiei, tinerii noştri dobândind un anumit nivel de independenţă care le-a permis participarea la programe speciale, în parteneriate naţionale şi trans-naţionale, atât în ţară, cât şi în străinătate. Participarea lor la activităţile de ocupare şi vocaţionale ale prietenilor lor din Europa a indus dorinţa de ocupare activă, utilitate şi dezvoltare personală. In consecinţă, am pus în practică măsuri active de ocupare prin terapie ocupaţională specifică pieţei muncii: tinerii noştri au aflat ce înseamnă meşteşugul olăritului, plantarea şi îngrijirea florilor şi care este comportamentul dezirabil la un loc de muncă, toate corelate cu activităţii de socializare cu tinerii de vârsta lor.