6

Susţinem procesul de incluziune socială

Suntem unul din promotorii educaţiei incluzive în România, susţinând procesul de incluziune socială şi educaţia elevilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă prin integrare individuală conform vârstei biologice.