4

Încheierea în formă scrisă a unui contract de voluntariat

Asociația noastră consideră voluntariatul drept una dintre cele mai importante resurse de dezvoltare a bunăstării și incluziunii sociale, de aceea își desfășoară activitățile cu sprijinul echipelor de voluntari. IMPLICĂ-TE! Semnează un contract de voluntariat cu asociația noastră!

Legea nr.339 din 17 iulie 2006 menționează că voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea.