4

Donaţia

Potrivit articolului 801 din Codul Civil, donaţia este un contract solemn prin care o parte, numită donator, cu intenţie liberală îşi micşorează irevocabil patrimoniul sau în favoarea celeilalte părţi, numită donatar, fără a urmări de la aceasta o contraprestaţie.
Donaţia reprezintă trecerea unor valori dintr-un patrimoniu în altul fără echivalent, cu intenţia de a face o donaţie. Această intenţie, se concretizează prin încheierea unui contract de donaţie, în forma şi în condiţiile prevăzute de lege.
Trebuie făcută precizarea că donaţia – ca varietate a contractelor cu titlu gratuit – reprezintă o liberalitate, deoarece are ca efect micşorarea patrimoniului donatorului cu bunul donat, spre deosebire de contractele dezinteresate cu ar fi: comodatul, mandatul sau depozitul cu titlu gratuit, prin care nu se micşorează patrimoniul celui care procură altuia un folos, motiv pentru care acestea din urmă nu sunt supuse regulilor de fond şi de formă prevazute pentru donaţii.
Noi vom promova numele donatorului pe pagina noastră web şi pe alte materiale agreate de acesta.