7

VIAȚĂ INDEPENDENTĂ ȘI INCLUZIUNE ÎN COMUNITATE

Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități recunoaște dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate, cu șanse egale cu ale celorlalți.