2

Dobandirea deprinderilor de existenta

In fiecare zi la Centrul Educaţional Teodora se urmăreşte dezvoltarea autonomiei, a încrederii de sine şi a deprinderilor de viaţă independentă. In acest scop se efectuează activităţi gospodăreşti elementare şi se exersează…