SUSTAINABLE SERVICE IN DS

Sustainable Service in DS este un proiect european educativ, care urmărește îmbunătățirea incluziunii sociale a persoanelor cu sindrom Down prin participarea lor activă la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă

Proiectul numit “Implicarea persoanelor cu sindrom Down în implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă prin învățare orientată spre comunitate” (Sustainable Service in DS), este finanțat de către Uniunea Europeană, prin programul Erasmus+, având ca obiectiv principal conceperea unui program de formare pentru îmbunătățirea incluziunii sociale a persoanelor cu sindrom Down prin creșterea competențelor acestora de a deveni actori activi ai schimbării în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite de către Națiunile Unite.

Pentru realizarea acestui obiectiv am aplicat și dezvoltat principiile esențiale de învățare orientată spre acțiune și am folosit metodologia de învățare orientată spre comunitate pentru ghidarea procesului de învățare.

În același scop, pe parcursul a doi de ani, partenerii care formează acest consorțiu au lucrat pentru dezvoltarea următoarelor rezultate:

  1. Un program de formare dezvoltat prin participarea directă a persoanelor cu sindrom Down și a altor utilizatori finali. 
  2. Un set de activități de formare pentru formatori bazate pe metodologia de service-learning. 
  3. Un set de materiale de formare pentru cursanți, pe care aceștia le folosesc pe parcursul implementării activităților educative sau de instruire. 
  4. O platformă de e-training multilingvă pentru consolidarea procesului de formare. 
  5. O activitate educativă transnațională, pe parcursul a 5 zile, în Valencia, Spania, pentru cursanții cu sindrom Down și alte dizabilități intelectuale, urmărindu-se abilitatea, recunoașterea și deschiderea unor perspective noi pentru aceștia. 

În perioada iunie – septembrie 2022, o serie de cursuri pilot pentru validarea programului de formare a fost organizată de către partenerii din România, Croația, Portugalia și Spania, implicând peste 120 de cursanți și experți. Prin aceste cursuri pilot, cursanții au avut posibilitatea să testeze materialele de formare, activitățile educative și de instruire și platforma de e-training, oferindu-ne informații extrem de valoroase despre potențialele îmbunătățiri pe care le putem implementa înainte de data de finalizare a proiectului, adică 31 octombrie 2022.  

Pentru mai multe informații despre acest proiect, vă rugăm să vizitați: https://sustainableserviceinds.eu/  

Pentru a citi articolul complet vă rugăm să accesași acest link.

Consorțiul Sustainable Service in DS