SPRIJIN

Prevederea 3,5 %

Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și pensii

Sprijin

Acum aveți mai multe posibilități de a direcționa 3,5%:
– Completarea anuală a formularului 230
– Opțiunea de a bifa distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani
– Formularul se depune la sediul asociației noastre sau la sediul ANAF din localitatea de
domiciliu, în mod direct sau prin scrisoare cu confirmare de primire. Adresele unităților
de administrare a contribuabililor se găsesc aiciArondarea localităților pe unități teritoriale (anaf.ro)
– Completarea și depunerea formularului declarației 230 prin intermediul serviciului ANAF ”Spațiu privat virtual”. Pentru folosirea acestei facilități trebuie să vă înregistrați ca utilizator SPV. Mai multe informații se găsesc aiciformularespv-pf.anaf.ro
– Completarea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, Capitol I, Secțiune 6 – DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/ CÂŞTIGUL NET ANUAL
IMPOZABIL, cu următoarele date: Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult:
– Denumire entitate nonprofit/ unitate de cult: ASOCIAȚIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL EDUCAȚIONAL TEODORA
– Cont bancar (IBAN): RO21RNCB0135018910250001
– Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult: 13423916

Decide ca 3,5% din impozitul datorat statului sa fie directionat catre ALDO-CET 

 

  • Legea 3,5% reprezintă pentru noi o oportunitate, iar pentru voi reprezintă ocazia de a susţine normalizarea vieţii persoanelor cu sindrom Down şi cu alte dizabilităţi intelectuale.
  • Toţi salariaţii au obligaţia de a contribui la bugetul de stat prin intermediul impozitului anual. Fiecare salariat decide ce se va întâmpla cu cei 3,5% din impozitul său datorat statului.
  • Decide ca 3,5% din impozitul pe venit să fie direcţionat către copiii şi tinerii cu dizabilităţi intelectuale care au nevoie de sprijinul tău.
  • Sprijină activităţile Asociaţiei Langdon Down Oltenia Centrul Educaţional Teodora, pe scurt ALDO-CET!
  • Conform Art. 57 alin. (4) si Art. 84 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul Fiscal nr. 571/2003 şi aplicată prin Legea nr. 163/2005, contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul anual datorat Statului. Astfel persoanele fizice pot sponsoriza entităţile nonprofit care funcţionează conform OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Dumneavoastră, contribuabilul decideţi direcţionarea a 3,5% din impozitul datorat pe venitul anual către ALDO-CET, prin completarea Declaraţiei 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual – publicată de Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală (descarca declaratia)

 NU CHELTUITI NIMIC! Această sumă este deja la bugetul de stat, iar dumneavoastră decideţi să fie direcţionată către ALDO-CET. Astfel vă implicaţi fără nici un fel de costuri suplimentare, în susţinerea cauzei sindromului Down şi a altor dizabilitaţi intelectuale.

ALDO-CET din Băileşti, jud. Dolj este o asociaţie non-profit acreditată ca furnizor de servicii sociale, care oferă din anul 2000 servicii de educare, îngrijire, pregătire socio-profesională, reabilitare şi incluziune pentru persoanele născute cu sindromul Down şi dizabilităţi intelectuale.
In ţara noastră sunt în jur de 30.000 de persoane cu sindromul Down, iar la nivel mondial sunt aproximativ 7 milioane de astfel de persoane.
ALDO-CET este membră a European Down Syndrome Association şi a Down Syndrome International.
Spre deosebire de stat, noi vă spunem ce se întâmplă cu impozitele voastre. Banii dumneavoastră vor fi folosiţi pentru a răspunde nevoilor familiilor şi profesioniştilor din acest domeniu, vor fi investiţi în conţinuturi informaţionale noi, de actualitate şi în finanţarea costurile operaţionale ale serviciilor sociale care se află în proces de dezvoltare şi co-finanţarea proiectelor desfăşurate cu fonduri europene.

Vă mulţumim că sunteţi alături de noi.
Pentru sponsorizarea unei entităţi nonprofit conform Legii 3,5%, contribuabilii vor completa şi depune, la Administraţia Financiară de domiciliu, formularul 230 - Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual. Formularele pot fi depuse şi prin poşta, prin scrisoare recomandată (recipisa obţinută de la oficiul poştal reprezentând dovada depunerii declaraţiei în termenul legal prevăzut) sau, ni le puteţi returna nouă şi le depunem noi la Administraţiile Financiare respective.
Virarea acestor sume către organizaţie se face de organul financiar competent, respectiv Administraţia Finanţelor Publice, până la data de 31 decembrie a anului în curs.
Dacă nu vă implicaţi, oricum această sumă este virată în bugetul statului.

ALDO-CET BAILESTI va anunţa public suma totală virată în contul asociaţiei şi modul în care va fi cheltuită.

Datele ALDO-CET:
Asociaţia Langdon Down Oltenia Centrul Educaţional Teodora este înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. 01 din octombrie 2000.
Codul de înregistrare fiscală (C.F.) 13423916
Sediul: loc. Băileşti, str. Dreptăţii nr.35, 205100, Dolj
Cont RO21RNCB 0135018910250001
Banca Comercială Română – Agenţia Băileşti
Email: aldo_ro2000@yahoo.com;
Web site: www.sindrom-down.ro

Pentru mai multe informaţii legate de activităţile noastre, vă rugăm nu ezitaţi să vizitaţi website-ul nostru şi să ne contactaţi!