BIBLIOTECA

Medicale

Hai să ne cunoaştem şi să recunoaştem, Sindromul Down 

reprezintă un pachet informativ ce conţine o serie de publicaţii:
-o broşură cu informaţii de bază despre sindromul Down,
-o carte cu comentarii tematice, diagramele de creştere şi dezvoltare şi controalele medicale periodice recomandate pentru urmărirea medicală corectă a persoanelor cu sidnrom Down pe parcursul întregii lor vieţi. Cartea prezintă recomandări de bună practică medicală clinică bazate pe dovezi publicate în literatura de specialitate, propuse a fi luate în considerare de către părinţii persoanelor cu sindrom Down, medicii neonatologi şi pediatri şi de alte specialităţi, precum şi de celelalte cadre medicale implicate în îngrijirea persoanelor cu sindrom Down. Deşi această publicaţie reprezintă o fundamentare a bunei practici medicale bazată pe cele mai recente dovezi disponibile, ea nu intenţionează să înlocuiască raţionamentul practicianului în fiecare caz individual. Se aşteaptă ca fiecare practician care aplică recomandările în scop diagnostic, terapeutic sau pentru urmărire, să utilizeze propriul raţionament medical independent în contextul circumstanţial clinic individual, pentru a decide orice îngrijire sau tratament al persoanei cu sindrom Down în funcţie de particularităţile acesteia, opţiunile diagnostice şi curative disponibile. Persoanele care au elaborat acest ghid au depus eforturi pentru ca informaţiile conţinute în ghid să fie corecte, redate cu acurateţe şi susţinute de dovezi.
– un album cu 28 de poveşti frumoase de viaţă, ale unor copii, adolescenţi şi tineri cu sindrom Down care trăiesc în România. Revista se adresează tuturor celor care au aceleaşi sentimente ca şi noi, celor care împărtăşesc vise, speranţe şi aşteptări asemănătoare cu ale noastre şi care merită să trăiască aceeaşi fericire cu care suntem noi, părinţii persoanelorcu sindrom Down, binecuvântaţi.
Prin acest pachet vă oferim câteva informaţii despre îngrijirea sănătăţii pe parcursul întregii vieţi a persoanelor cu sindrom Down şi despre realizările acestora şi ale părinţilor lor, de care s-ar putea să aveţi nevoie pentru a vă soluţiona nelămuririle, îndoielile, pentru a primi sprijin sau pentru a vă solicita drepturile.
Argumentul acestui set de publicaţii este respectul.