SANATATE

HEALTHY DS

HEALTHY DS- site

SANATATE

PROIECTUL EUROPEAN HEALTHY DS PROMOVEAZĂ REDUCEREA OBEZITĂŢII PERSOANELOR CU SINDROM DOWN.
HEALTHY DS va creşte competenţele persoanelor cu sindrom Down, familiilor şi specialiştilor în ceea ce priveşte prevenirea şi reducerea obezităţii, prin dezvoltarea unui program inovator de formare, centrat pe promovarea conduitelor de viaţă sănătoasă şi autonomie.

Persoanele cu sindrom Down au o crescută predispoziţie genetică spre obezitate, ceea ce reduce calitatea şi speranţa medie de viaţă. Conduitele de viaţă sănătoasă sunt fundamentale pentru controlul obezităţii în rândul persoanelor cu sindrom Down. O abordare corectă a nutriţiei şi alimentaţiei, regularitatea exerciţiilor fizice şi deprinderile de îngrijire a sănătăţii previn şi reduc creşterea în greutate în copilărie, în adolescenţă, şi în viaţa de adult.

Scopul proiectului HEALTHY DS este creşterea competenţelor (atitudini, abilităţi, cunoştinţe) persoanelor cu sindromul Down, familiilor acestora şi specialiştilor din domeniu în ceea ce priveşte prevenirea şi reducerea obezităţii în rândul persoanelor cu sindromul Down, precum şi creşterea abilitării lor printr-un program inovator de formare.

Obiectivele proiectului

Creşterea nivelului de conştientizare, de înţelegere a importanţei conduitelor sănătoase de viaţă şi de abilitare în rândul persoanelor cu sindrom Down şi familiilor acestora.
Colectarea şi evaluarea informaţiilor tehnice, cazurilor existente şi factorilor de succes pentru transferul conduitelor de viaţă sănătoasă şi a practicilor de abilitare.
Dezvoltarea unei metodologii de formare bazată pe combinarea conduitelor de viaţă sănătoasă cu strategiile de abilitare.

Adaptarea materialelor de formare, activităţilor practice şi instrumentelor de lucru la abilităţile diferite ale colectivităţii sindromului Down.
Dezvoltarea unor instrumente de lucru on-line, accesibile şi utile, pentru susţinerea metodologiei de implementare.

Pentru aplicarea metodologiei de formare se vor dezvolta instrumente de lucru folosind tehnologia informaticii şi comunicării, bazate pe jocuri accesibile, motivaţionale şi uşor de administrat de către persoanele cu sindrom Down: auto-determinarea stilului de viaţă sănătos, selecţia alimentelor şi activităţilor sănătoase. Pentru creşterea comunicării între persoanele cu sindrom Down, familii şi specialişti se va lansa o platformă on-line pentru discuţii şi schimburi de experienţă.

Pe parcursul proiectului ce se desfăşoară în perioada septembrie 2015 – septembrie 2017, Consorţiul va dezvolta materiale de formare şi o platformă on-line pentru implementarea metodologiei de formare. Aproximativ 40 de persoane cu sindrom Down, familii şi specialişti vor participa la validarea rezultatelor proiectului, creând un prim impact direct.

Consorţiul este format din diverse entităţi care lucrează în beneficiul persoanelor cu sindrom Down şi anume: FUNDAŢIA ASINDOWN (Spania) care coordonează proiectul, DRUŠTVO DOWNOV SINDROM SLOVENIJA, DDSS (Slovenia), ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PORTADORES DE TRISSOMIA 21, APPT21 (Portugalia), DOWN EGYESÜLET (Ungaria) şi ASOCIAŢIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL EDUCAŢIONAL TEODORA, ALDO-CET (România). FUNDAŢIA LLUIS ALCANYIS a Universităţii din Valencia (Spania) participă ca expert în nutriţie, iar INSTITUTUL TEHNOLOGIC IAT (Germania) participă ca expert în dezvoltarea instrumentelor de tehnologia informaticii şi comunicării adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi de învăţare.
HEALTHY DS esteun proiect finanţat de Comisia Europeană în cadrul programului ERASMUS+ 201