up

PROIECTUL EUROPEAN UP&GO OFERĂ OPORTUNITĂȚI SPECIALIȘTILOR DIN DOMENIUL SPORTIV CARE LUCREAZĂ CU PERSOANELE CU SINDROM DOWN

PROIECTUL EUROPEAN UP&GO OFERĂ OPORTUNITĂȚI SPECIALIȘTILOR DIN DOMENIUL SPORTIV CARE LUCREAZĂ CU PERSOANELE CU SINDROM DOWN

Proiectul european Up&Go se ocupă de educația superioară și este finanțat prin PROGRAMUL ERASMUS+2018, Parteneriate strategice în educația superioară, sub numărul de contract 2018-1-SE01- KA202-039066. Up&Go urmărește dezvoltarea unui program de instruire pentru entitățile care doresc să ofere o mai bună integrare a tinerilor cu sindromul Down și alte dizabilități intelectuale, în special în ceea ce privește incluziunea socială prin activitățile fizice.
În data de 24 februarie 2020 a avut loc în Vilnius, Lituania, cea de a patra reuniune transnațională a partenerilor participanți în proiectul Up&Go.
Obiectivul principal al acestei întâlniri a fost pilotarea și testarea cursului de pregătire dezvoltat prin proiect, în vederea perfecționării profesionale a specialiștilor din domeniul sportiv pentru a face față provocărilor cu care aceștia se confruntă atunci când lucrează cu persoanele cu sindrom Down.
Agenda întâlnirii a fost centrată pe prezentarea modului în care fiecare partener a facilitat cursul de formare în țara sa, purtându-se discuții de grup despre implementarea acestuia. În România, cursul pilot s-a desfășurat în data de 20 februarie 2020, la sediul F.E.F.S. Craiova. Au participat 25 de antrenori sportivi.
Curricula și materialele de suport vor fi testate în profunzime de către partenerii din Lituania, Croația și România. Orice personalizări aferente diferențelor culturale naționale ale materialelor pe care le producem vor fi verificate în faza de testare. Astfel, ne vom asigura că impactul și transferabilitatea preconizate sunt validate.
Fiind centrată pe dezvoltarea abilităților relevante pentru piața socială și nevoile societății în abordarea diversității și promovarea incluziunii sociale a tinerilor cu dizabilități intelectuale, ASOCIAŢIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL EDUCAŢIONAL
TEODORA, face parte din consorțiul european alături de Universitatea HOEGSKOLAN KRISTIANSTAD, Suedia ca entitate coordonatoare; Institutul de Cercetare Triskelion – Forening for anvendtforskningogkunnskapsmobilisering, Norvegia; Centrul Centar za rehabilitaciju Down syndrom Centar, Croația; Asociația Lietuvos sutrikusio intelekto zmoniu globos bendrija “Viltis”, Lituania.
Pentru mai multe informaţii vizitați: http://upandgo.nu