up

PROIECTUL EUROPEAN UP&GO OFERĂ OPORTUNITĂȚI SPECIALIȘTILOR DIN DOMENIUL SPORTIV CARE LUCREAZĂ CU PERSOANELE CU SINDROM DOWN

Proiectul european Up&Go  se ocupă de educația superioară și este finanțat prin PROGRAMUL ERASMUS+ 2018, Parteneriate strategice în educația superioară, sub numărul de contract 2018-1-SE01-KA202-039066.

Up&Go urmărește dezvoltarea unui program de instruire pentru entitățile care doresc să ofere o mai bună integrare a tinerilor cu sindromul Down și alte dizabilități intelectuale, în special în ceea ce privește incluziunea socială prin activitățile fizice.

În perioada 23-24 septembrie 2019 a avut loc în Croația, cea de a treia reuniune transnațională a partenerilor participanți în proiectul Up&Go.

Pe parcursul desfășurării proiectului, partenerii au efectuat o analiză a activităților fizice și influența acestora în procesul de incluziune socială a persoanelor cu sindrom Down, finalizată cu un raport teoretic și unul pedagogic.  În baza rezultatelor obținute s-a dezvoltat un program de formare continuă pentru organizațiile care lucrează sau sunt interesate să lucreze cu persoane cu dizabilități intelectuale, precum și metodologia de aplicare a acestuia.

Obiectivul programului de formare este perfecționarea profesională a specialiștilor din domeniul sportiv pentru a face față provocărilor cu care aceștia se confruntă atunci când lucrează cu persoanele cu sindrom Down.

Agenda întâlnirii a vizat analiza celor patru module de pregătire proiectate în cadrul programului de formare și instruirea formatorilor reprezentanți ai fiecărui partener. Partenerii au stabilit procedura de desfășurare a testului pilot, care stă la baza elaborării unui curriculum educațional pentru organizațiile sportive și sociale care doresc să ofere o mai bună incluziune a tinerilor cu sindrom Down prin activități sportive.

Fiind centrată pe dezvoltarea abilităților relevante pentru piața socială și nevoile societății în abordarea diversității și promovarea incluziunii sociale a tinerilor cu dizabilități intelectuale, ASOCIAŢIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL EDUCAŢIONAL TEODORA, face parte din consorțiul european alături de Universitatea HOEGSKOLAN KRISTIANSTAD, Suedia  ca entitate coordonatoare; Institutul de Cercetare Triskelion – Forening for anvendtforskningogkunnskapsmobilisering, Norvegia; Centrul Centar za rehabilitaciju Down syndrom Centar, Croația; Asociația Lietuvos sutrikusio intelekto zmoniu globos bendrija “Viltis”, Lituania.

Pentru mai multe informaţii vizitați: http://upandgo.nu