EVENIMENTE

Parteneriatul nostru cu autoritatile publice locale

În contextul Anului European al Cetăţeanului 2013, Municipalitatea Băileşti a invitat Asociaţia Langdon Down Oltenia Centrul Educaţional Teodora (ALDO-CET) să  participe la elaborarea strategiei de dezvoltare locală şi la elaborarea noilor programe de politici de coeziune 2014-2020.

ALDO-CET a organizat şi a găzduit la Centrul Educaţional Teodora din Băileşti, 3 din cele 5 întâlniri desfăşurate pe această temă până în prezent.

Iniţiativa aparţine Municipalităţii Băileşti şi este parte integrantă a campaniei de conştientizare şi de informare „Hai să ne cunoaştem şi să recunoaştem sindromul Down”, pe care cele două unităţi o desfăşoară în parteneriat în perioada martie 2012 – martie 2013, cu suportul financiar al Uniunii Europene, prin programul Grundtvig – Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii, în cadrul proiectului  “Unind părinţii persoanelor cu sindrom Down – UP4DOWNKIDS”.

Pe parcursul ultimilor ani, Asociaţia Langdon Down Oltenia Centrul Educaţional Teodora = ALDO-CET şi Municipalitatea Băileşti au desfăşurat în parteneriat o serie de proiecte în sfera incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. În spiritul relaţiilor contractuale de înaltă calitate,  al acţiunilor comune de implicare comunitară, al schimburilor de experienţă desfăşurate în ţară şi în străinătate şi al cooperării de lungă durată care există între cele două entităţi menţionate, Municipalitatea Băileşti şi-a exprimat dorinţa de a continua acest proces pe parcursul anilor 2014-2020.

Având învedere că o nouă generaţie a programelor de politici de coeziune va începe înanul 2014, cele două unităţi au hotărât să profite de avantajul anului europeanal cetăţeniei active 2013 şi orientării acestuia către drepturile rezultate din cetăţenia activă europeană. Pe parcursul acestui an, ALDO-CET împreună cu Municipalitatea Băileşti vor încuraja dialogul între diverse niveluri de guvernare, societatea civilă şi sectorul de afaceri prin anumite evenimente organizate în comunitate, în ţară şi în Europa, pentru a discuta despre drepturile europene şi pentru a construi o viziune asupra modului în care va arăta oraşul Băileşti în anul 2020. In viziunea comună a celor doi parteneri, anul 2013 este anul potrivit pentru familiarizarea cu unele schimbări importante în modul de proiectare a strategiei de dezvoltare municipală şi în modul de implementare a fondurilor europene în oraşul Băileşti.

În vederea pregătirii oraşului Băileşti pentru următorul program operaţional 2014-2020, ALDO-CET a pregătit o propunere pentru strategia locală de dezvoltare urmărind o absorbţie mai bună a fondurilor nerambursabile după 2014, bazată pe experienţele acumulate în perioada financiară curentănevoile reale de dezvoltare comunitară şimplicarea tuturor celor interesaţi în procesul de PARTICIPARE-CONSULTARE-DECIZIE.

Având ca scop încurajarea dezvoltării armonioase, echilibrate şi durabile prin aplicarea măsurilor corecte de reducere a inegalităţilor economice şi sociale din care să rezulte accelerarea restructurării economice şi sociale a municipiului Băileşti, propunerea strategică a fost analizată pe parcursul a 3 întâlniri la care au participat reprezentanţii Municipalităţii, societăţii civile, educaţionale, de sănătate şi ai mediului de afaceri din comunitate. Gazda acestor întâlniri a fost Centrul Educaţional Teodora din Băileşti, iar temele de discuţie au fost:

1. Incluziunea educaţională şi socială şi dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi.
2. Planul strategic de dezvoltare locală.
3. Programelede cooperare trans-frontalieră.
4. Politica de coeziune economică şi socială în cadrul Uniunii Europene Extinse şi programele operaţionale 2014-2020.

Rezultatele obţinute ca urmare a acestor acţiuni sunt:

1. Constituirea unui Comitet Consultativ al Municipiului Băileşti format din factori de decizie, reprezentanţi ai tuturor sectoarelor socio-economice din comunitate.
2. Primăria Municipiului Băileşti a găzduit o întâlnire a acestui Comitet Consultativ cu reprezentanţii autorităţii publice locale din oraşul Berkovitsa din Bulgaria în vederea oficializării parteneriatului dintre cele două comunităţi. Cu acest prilej, printre alte obiective de interes din municipiu, Centrul Educaţional Teodora a primit vizita distinşilor oaspeţi, care au declarat că au în localitatea lor 2 centre pentru persoanele cu dizabilităţi şi sunt interesaţi în dezvoltarea activităţilor de incluziune socială a acestor persoane.
3. Consiliul Judeţean Dolj a găzduit delegaţiile celor două oraşe, iar în vederea dezvoltării legăturilor permanente în beneficiul ambelor părţi, primarii acestora au semnat “Carta de Înfrăţire” în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj şi în aplauzele membrilor celor două delegaţii.
4. S-a lansat competiţia “Băileşteanul anului 2013 pentru iniţiativă şi implicare în sprijinul semenilor”, în vederea identificării celui mai bun profesionist implicat comunitar din 15 domenii socio-economice. Toţi cei care doresc să propună candidaţi pentru această competiţie sunt rugaţi să contacteze ALDO-CET Băileşti sau Asociaţia Civica Băileşti sau Primăria Municipiului Băileşti.

ALDO-CET şi Municipalitatea Băileşti consideră că acesta este un mod eficient pentru a găsi puncte de vedere comune şi sugestii despre cum am putea valoriza la maxim capacităţile şi abilităţile noastre, despre cum am putea corela nevoile persoanelor pe care le reprezentăm cu obiectivele strategice de dezvoltare locală,  astfel încât să generăm pe de o parte măsuri ce deservec obiective coerente şi întăresc impactul fiecăruia dintre noi, şi pe de altă parte, să planificăm perspective noi către mai multe aspecte ale reabilitării bazată pe comunitate.