BIBLIOTECA

Şcolarul cu sindrom Down

Procedura de înscriere la grădiniţă şi la şcoală pentru copiii cu sindrom Down este următoarea:

  1. Părintele face cerere scrisă de înscriere la şcoală, (cel mai bine în luna ianuarie a anului în care se face înscrierea), la care ataşează copie după certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului.
  2. Şcoala atunci când propune planul de încadrare (adică în luna februarie) solicită Inspectoratului Şcolar Judeţean, profesor de sprijin (care este al şcolii şi postul apare pentru un anumit număr de copii stabilit în funcţie de gradul de handicap al acestora) sau profesor itinerant. Chiar dacă în şcoală există un singur copil cu cerinţe educative speciale, acesta poate beneficia de un profesor itinerant care vine în şcoală doar pentru norma didactică aferentă elevului cu CES.
  3. Părintele se adresează Comisiei pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap sau Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională pentru evaluarea şi orientarea şcolară a copilului. Comisia stabileşte data şi ora evaluării şi emite certificatul de orientare şcolară.
  4. Părintele, în baza acestui certificat face înscrierea în şcoală.
  5. Profesorul de sprijin sau profesorul itinerant are o fişa de post foarte complexă. El întocmeşte planul de intervenţie, planul de lecţii, planul de evaluare al elevului cu CES, stabileşte paşii în care se adaptează curricula educaţională la nivelul elevului, temele de predare şi notare, discută cu învăţătorul modul de implicare al elevului în clasă, ajuta învăţatorul în procesul de predare/învăţare atunci când acesta solicită sprijin, ajută elevul în însuşirea cunoştinţelor, efectuarea temelor, etc. Sigur ca acesta nu poate înlocui părinţii sau terapeuţii, dar are un aport semnificativ în evoluţia şcolară a elevului cu CES.