EVENIMENTE

Saptamana Educatiei Permanente

In cadrul “Săptămânii Educaţiei Permanente” în România, manifestare care a ajuns la ediţia a XIII-a şi se desfăşoară în perioada 19-25 noiembrie 2012, Asociaţia Langdon Down Oltenia în parteneriat cu Liceul Tehnologic Ştefan Anghel din Băileşti au desfăşurat joi, 22 noiembrie 2012, la sediul Centrului Educaţional Teodora din Băileşti, seminarul „EUROPA NE INCLUDE!”

Sub genericul: “Mediu social mai sigur pentru o educaţie mai performantă”, manifestarea a implicat 10 tineri cu dizabilităţi intelectuale, 25 de elevi ai liceului, părinţi, cadre didactice, directorii şi consilierii educativi ai unităţilor şcolare din oraş, autorităţile municipale, poliţia, biserica, notariatul şi mass media locală.

Sub egida Anului european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii, acţiunea se înscrie în campania de conştientizare „Hai să ne cunoaştem şi să recunoaştem, sindromul Down”, ce se desfăşoară cu suportul financiar al Uniunii Europene, prin programul Grundtvig– Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, în cadrul proiectului “Unind părinţii persoanelor cu sindrom Down – UP4DOWNKIDS”.

In perioada 19-25 noiembrie 2012 se desfăşoară în întreaga ţară a XIII-a ediţie  a “Festivalului Naţional al Şanselor Tale”. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a invitat instituţiile care desfăşoară activităţi cultural-educative să promoveze diversificarea şi extinderea ofertei educaţionale prin unităţile de învăţământ şi consolidarea rolului acestora ca centre de resurse educaţionale la nivelul comunităţilor în care activează.

“Festivalul Naţional al Şanselor Tale”, cunoscut în întreaga lume ca „Adult Learners’ Week”, se înscrie într-o amplă mişcare de dezvoltare a Europei ca spaţiu comun al învăţării, precum şi al promovării dialogului intercultural. Scopul festivalului este acela de a implementa conceptul european de „învăţare pe tot parcursul vieţii” (Lifelong Learning),prin încurajarea şi celebrarea învăţării la vârsta adultă. Asociaţia Universităţilor Populare Germane a iniţiat acest proiect în anul 2000.

Valorizând rolul educaţiei permanente, acţiunea desfăşurată la Băileşti, jud. Dolj, a oferit participanţilor o oportunitate de a-şi împărtăşi ideile şi experienţele şi de a învăţa lecţia despre abilităţile diverse ale cetăţenilor din comunitatea locală şi lecţia tematică despre evoluţia şi schimbarea umană în context european.

3 tineri cu dizabilităţi intelectuale au prezentat şi au exemplificat o lecţie despre joculde baschet bazat pe metodologia Special Olympics; 2 elevi de liceu au predat lecţia despre aruncarea mingii de oină, iar un sportiv Special Olympics împreună cu un elev au efectuat demonstraţia practică a lecţiei. Cei 10 tineri cu dizabilităţi intelectuale au relatat experienţele lor la competiţiile naţionale de baschet. O tânără cu sindrom Down şi-a povestit experienţa personală trăită în cadrul Jocurilor Europene Special Olympics, la competiţia de aruncare a mingii de oină.

Demonstraţiile sportive au fost urmate de un dans sportiv prezentat de grupul de majorete al Liceului Tehnologic Ştefan Anghel din Băileşti.

A fost lansată în comunitatea locală cartea „“Sănătatea mentală a persoanelor cu sindrom Down”, autori: dr. Dennis McGuire şi dr. Brian Chicoine, tradusă şi publicată în limba română de către ALDO-CET Băileşti în parteneriat cu un grup de voluntari din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca.

Primarul municipiului a prezentat acţiunile de perfecţionare profesională pe care municipalitatea le-a desfăşurat în parteneriat cu asociaţia părinţilor persoanelor cu dizabilităţi şi unităţile de învăţământ din comunitate.

Preotul a promovat importanţa transformării omului în “bunul samaritean”, subliniind legătura pe care copiii şi tinerii care vizitează Centrul Educaţional Teodora o dezvoltată prin participarea lor sistematică la slujbele din fiecare vineri.

Notarul a subliniat rolul educaţiei civice în contextul respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în comunitate, punând accent pe dreptul fiecărui copil la educaţie în şcoala cea mai apropiată de casă, pe dreptul persoanelor cu dizabilităţi la educaţie în şcoală, acasă, în spital şi pe parcursul întregii vieţi, pe dreptul angajării acestora în locuri publice de muncă şi pe drepturile de transport.

Reprezentantul Poliţiei Municipale a efectuat o incursiune în spaţiul european punând accent pe însemnele europene, statele membre ale Uniunii Europene, comportamentul dezirabil, respectul şi siguranţa cetăţeanului indiferent de spaţiul în care se află.

Cadrele didactice au diseminat experienţele lor de bune practici în educaţia incluzivă şi incluziunea socială în municipiul Băileşti. ALDO-CET a fost iniţiatorul acestui proces în comunitate şi ca rezultat al muncii în parteneriat susţinută pe parcursul a 12 ani de activitate, astăzi toţi copiii cu cerinţe educative speciale, în familii naturale sau în plasament familial, indiferent de gradul dizabilităţii lor, primesc educaţie în grădiniţele şi şcolile de masă, fiind sprijiniţi de profesori itineranţi şi de sprijin şi de servicii de suport pentru procesul instructiv-educativ oferite de centrul de zi.

Dezvoltarea şi educaţia persoanelor cu dizabilităţi din comunitate înregistrează rezultate impresionante. Intervenţiile, terapiile şi învăţarea sunt mijloace de îmbunătăţire a nivelului cognitiv, vorbirii, abilităţilor de scris-citit şirealizărilor educaţionale, dar pentru a uşura munca educatorilor şi afamiliilor în sprijinul dezvoltării permanente a persoanelor cu dizabilităţi este nevoie de orientare, formare şi resurse pentru activităţi extra-curriculare. În acest context au fost prezentate 3 filme de scurt metraj despre: competiţiile de înot, baschet, călărie şi tras cu arcul la care au participat persoanele care vizitează Centrul Educaţional Teodora şi o demonstraţie practică de masaj efectuată de o tânără cu sindrom Down angajată într-un centru de relaxare.

Şi pentru că afost o zi de învăţare pentru toate vârstele, participanţii au primit drept temă pentru acasă să reflecteze asupra unui interviu oferit de un tânăr cu sindrom Down, care a fost întrebat despre activităţile sale în centru, despre veniturile sale, despre realizările educaţionale şi sportive, despre călătoriile sale în ţară şi străinătate, despre povestea de dragoste pe care o trăieşte şi despre dorinţa sa de a se căsători şi de a avea un copil.

Mulţumim tuturor celor care au au sprijinit această acţiune.

Noi vom continua seria manifestărilor din campania de conştientizare „Hai să ne cunoaştem şi să recunoaştem, sindromul Down”, ce se desfăşoară cu suportul financiar al Uniunii Europene, prin programul Grundtvig – Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, în cadrul proiectului “Unind părinţii persoanelor cu sindrom Down – UP4DOWNKIDS”.