MELOTERAPIE

“Muzica este într- adevăr mijlocitoarea dintre viaţa simţurilor şi viaţa spiritului”

Ludwig van Beethoven

Sunetele au asupra noastră o putere de care, de multe ori, nici nu suntem conştienţi. Trăim într-o mare de sunete, prea adesea asurzitoare, stridente, stresante, patogene. Dar există şi sunete care, alese cu grijă, ascultate cu atenţie sau „emise” sub o supraveghere pricepută, au însuşirea miraculoasă de a face bine. De aici, s-a născut o veche artă/ştiinţă – cea a alinării suferinţelor prin muzică. Mult timp practicată de om, apoi în mare măsură uitată, azi redescoperită, dar niciodată dispărută, terapia prin muzică, sau meloterapia, a devenit azi un captivant subiect aplicabil în domeniul sănătăţii minţii şi a corpului, fiind investigată cu mijloace tehnologice performante, în speranţa desluşirii felului misterios în care muzica acţionează asupra noastră.

Una dintre terapiile de care beneficiază persoanele cuprinse în programele educaţionale şi sociale la Centrul Educaţional Teodora este meloterapia, terapie prin muzică ce se fundamentează pe cele trei obiective trasate de cercetătorul terapeut Marc Honneger în lucrarea “ Dictionnaire de la musique”:

Crearea unui climat de securitate, de liniştire, de detensionare, de dialog, de schimbare;
100%
Trezirea sau retrezirea energiilor pozitive, sentimentelor constructive, imaginaţiei şi inteligenţei creative;
100%
Reorganizarea personalitǎţii dupǎ trei linii directive: viaţǎ interioarǎ, viaţǎ socialǎ, viaţǎ intimă.
100%
  • Astfel, persoanele cu abilităţi diverse sunt repartizate în trei grupe, ţinându-se cont de particularităţile de vârstă şi de competenţele, dificultăţile şi priorităţile observate şi stabilite. Se întocmesc periodic planuri de intervenţie personalizate şi planuri de servicii, urmărindu-se atigerea unor obiective, toate având ca numitor comun integrarea persoanei cu dizabilităţi intelectuale în societate prin stimularea exprimarii emoţiilor si antrenarea empatiei faţă de ceilalti, dar şi faţă de mediul înconjurator, precum şi dezvoltarea proceselor şi funcţiilor cognitive specifice.
  • Şedinţele au o durată de 30 – 40 de minute şi se desfăşoară în sala special amenajată, beneficiind de aparatura necesară, pseudoinstrumente, instrumente de percuţie, ghitară. De asemenea, sunt incluse în calendarul de activităţi scurte momente muzicale pregătite pe parcursul şedinţelor şi susţinute de copiii şi tinerii incluşi în programul Centrului.
  • Meloterapia este utilizată sub două forme: activă şi receptivă. Meloterapia activǎ presupune existenţa anumitor abilitǎţi şi tehnici pe care subiectul trebuie sǎ le posede în mânuirea instrumentelor muzicale, sau chiar în compoziţie. Interpretarea vocală, spre exemplu, a unor piese muzicale preferate, pe lângă buna dispoziţie pe care o creează, este şi un excelent exerciţiu de respiraţie.
    Părerile specialiştilor rămân oarecum discutabile spre infinit, însă cert este un lucru: terapia prin muzică este leac atât pentru trup, cât şi pentru suflet. Experimentată încă din antichitate, ea devine astăzi parte componentă a realităţii noastre, indiferent de substanţa sufletească de care dispunem.