KINETOTERAPIE

Serviciul de kinetoterapie din cadrul Centrului Educaţional Teodora are ca scop dezvoltarea armonioasă mentală şi fizică şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază, aplicativ-utilitare şi sportive elementare ale copiilor şi tinerilor cu diverse abilităţi.
  • Activitatea kinetoterapeutică se desfăşoară în concordanţă cu nevoile şi abilităţile fiecărui beneficiar şi cu cerinţele părinţilor acestuia.
  • In funcţie de calităţile motrice ale fiecărei persoane, lucrăm atât individual cât şi în grup.
  • Ora de kinetoterapie începe cu pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor prin efectuarea unor diferite exerciţii de mers, alergare, târâre şi sărituri.
  • Pentru dezvoltarea şi consolidarea funcţiei de echilibru static şi dinamic, efectuăm exerciţii de gimnastică de echilibru din stând la banca de gimnastică şi realizarea unui parcurs aplicativ cu solicitare mare a funcţiei de echilibru.
  • Pentru dezvoltarea mobilităţii articulare, a forţei musculare, a capacităţii de efort şi a rezistenţei musculare efectuăm exerciţii la diferite aparate de gimnastică şi fitness.
  • Pentru dezvoltarea spiritului de echipă efectuăm jocuri de echipă, cum ar fi baschetul şi fotbalul şi exerciţii de aruncare şi prindere cu mingea.
  • Ora de kinetoterapie se încheie cu exerciţii de relaxare şi de educare a respiraţiei.
În plus, noi folosim în mod terapeutic dansul ca mijloc de exprimare gestuală. Pornind de la aceasta idee am lucrat împreună cu 4 parteneri europeni o metodologie comună de aplicare a dansului ca instrument pedagogic.
EUROPADISSART – este un DVD ce conţine înregistrarea spectacolului “Europa casa mea”, desfăşurat în faţa unui public extreme de numeros, toate locurile fiind ocupate, pe scena Operei din Murcia, Spania. Spectacolul a fost prezentat de grupuri de persoane cu diverse abilităţi din mai multe state europene: România, Spania, Italia şi Suedia.
Grupul de dans al ALDO-CET a prezentat un dans tradiţional românesc şi un moment clasic bazat pe improvizaţia dansatorilor. Tinerii noştri dansatori au demonstrat că au învăţat să-şi exprime liber ideile, sentimentele, trăirile, să coopereze pentru desfăşurarea momentului artisc, să se încadreze într-un stil de muncă. In plus, au arătat publicului că stăpânesc mijloacele de bază din mişcarea artistică şi că diferenţiază ritmurile muzicale. Experienţa internaţională a condus cadrele către schimbarea strategiilor pedagogice şi implementarea metodelor noi de lucru centrate pe tineri şi nevoile acestora. Comunitatea a primit o lecţie de viaţă în a accepta orice categorie socială, a o înţelege şi sprijini.
Diferite moduri de a vedea lumea – este ghidul metodologic de aplicare a dansului ca instrument pedagogic pentru persoanele cu dizabilităţi. In viziunea noastră, subiectul “dans” nu trebuie să devină o altă arie de învăţare pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale, dar se poate transforma uşor în identitatea lor, sensul lor de împlinire şi satisfacţie a propriei vieţi. Prin relaţionare oamenii oferă şi primesc ceva in schimb.