Sănătate și nutriție

Cartea “Sănătatea mentală a adulţilor cu sindrom Down”se bazează pe o experienţă clinică de 30 de ani a autorilor Dennis McGuire,Ph.D. şi Brian Chicoine, M.D., directorii Centrului pentru Adulţi cu Sindrom Down de pe lângă Spitalul Lutheran din Park Ridge, Illinois, centru care a deservit peste 3000 de persoane cu sindrom Down, cu vârste cuprinse între 12 şi 83 de ani, în acelaşi timp oferind asistenţă medicală specializată şi asistenţă socială pentru aproximativ 5500 de cazuri per an.
Cartea reprezintă o compilaţie alcătuită din informaţiile pe care autorii le-au adunat oferind consultaţii adolescenţilor şi adulţilor cu sindrom Down, familiilor şi personalului lor de îngrijire.
Conform declaraţiilor autorilor, câteva dintre motivele pentru care au scris această carte sunt:

– Problemele de sănătate mentală nu sunt nicidecum inevitabile la persoanele cu sindrom Down. De aceea, autorii relevă modalităţi prin care părinţii, fraţii şi surorile de vârstă adultă, dascălii, personalul de îngrijire calificat şi alţii pot promova eficient şi pot menţine sănătatea mentală a adulţilor şi adolescenţilor cu sindrom Down.
– Există unele diferenţe biologice şi factori comuni de stres de mediu care fac ca persoanele cu sindrom Down să fie mai predispuse să dezvolte probleme de comportament, emoţionale şi de altă natură, cuprinse în aria mai largă a sănătăţii mentale. De aceea, cartea uşurează sarcina specialiştilor de a recunoaşte aceste probleme şi de a recomanda tratamente pentru a ajuta persoanele în cauză să îşi recâştige capacităţile normale şi perspectivele de viaţă.
– Sunt necesare clarificări în privinţa unor trăsături caracteristice ale sindromului Down care pot fi uneori interpretate greşit ca indicii ale unei boli mentale, dar în fapt sunt doar şiretlicuri nevinovate sau strategii utile de adaptare.

Scopul cărţii este de a educa părinţii şi personalul de îngrijire în privinţa acestor chestiuni şi de a sprijini participarea activă a adulţilor cu sindrom Down la deciziile privind propria lor sănătate. In viziunea autorilor sănătatea înseamnă mai mult decât absenţa bolii. Este un sentiment de bunăstare fizică, mentală şi spirituală. Este un proces care implică promovarea şi evaluarea sănătăţii şi intervenţia timpurie. Este firesc ca adulţii cu sindrom Down şi familiile lor să devină conştienți că sunt capabili (şi chiar ar trebui) să participe la acest proces prin care pot dobândi o sănătate mai bună.

Chiar dacă probleme de ordin fizic şi psihologic afectează sănătatea unora, este rezonabil să avem aşteptări pozitive în ceea ce priveşte o stare bună de sănătate pentru majoritatea şi o stare ameliorată pentru toate persoanele cu sindrom Down. Multe familii au relatat cum problemele de sănătate ale persoanelor cu sindrom Down au fost tratate cu superficialitate sau au fost ignorate, fiind calificate drept ,,parte a sindromului Down.” De fapt, oamenii cu sindrom Down dezvoltă şi ei probleme de sănătate ,,obişnuite”. Pe lângă acestea, există anumite boli şi condiţii medicale care apar mai frecvent la persoanele cu sindrom Down. Aceste probleme afectează sănătatea şi produc schimbări în starea persoanei, schimbare care adesea nu ţine neapărat de sindrom ci de una dintre aceste condiţii. Cu toate că nu există un tratament pentru sindromul Down, diagnosticarea şi tratarea corectă şi la timp a problemelor de sănătate care apar sunt absolut necesare pentru ca ele să nu creeze complicaţii inutile care se vor adăuga problemelor specifice ale sindromului.
Aceste considerații sunt valabile atât pentru sănătatea fizică cât şi pentru cea mentală. Această carte se concentrează asupra problemelor de sănătate mentală, iar cele de sănătate fizică sunt tratate doar în măsura în care sunt legate de sau afectează sănătatea mentală.

HEALTHY DS este o colecție de 4 unități didactice și 4 culegeri de exerciții pentru prevenirea obezității și menținerea sănătății prin conduite de viață sănătoasă și sport.
Unitatea 1 – Originea produselor alimentare – Clasificarea și funcțiile acestora
Ghid didactic 1 
Culegere de exerciții 1 

Unitatea 2 – Procesarea alimentelor – Industrial și în bucătărie
Ghid didactic 2 
Culegere de exerciții 2 

Unitatea 3 – Mâncarea – Ce, când, cum și cât de mult să mâncăm
Ghid didactic 3
Culegere de exerciții 3 

Unitatea 4 – O viață sănătoasă – Să avem grijă de noi înșine pe dinăuntru și pe dinafară
Ghid didactic 4
Culegere de exerciții 4

Hai să ne cunoaştem şi să recunoaştem, Sindromul Down reprezintă un pachet informativ ce conţine o serie de publicaţii:
-o broşură cu informaţii de bază despre sindromul Down,
-o carte cu comentarii tematice, diagramele de creştere şi dezvoltare şi controalele medicale periodice recomandate pentru urmărirea medicală corectă a persoanelor cu sidnrom Down pe parcursul întregii lor vieţi.

Cartea prezintă recomandări de bună practică medicală clinică bazate pe dovezi publicate în literatura de specialitate, propuse a fi luate în considerare de către părinţii persoanelor cu sindrom Down, medicii neonatologi şi pediatri şi de alte specialităţi, precum şi de celelalte cadre medicale implicate în îngrijirea persoanelor cu sindrom Down. Deşi această publicaţie reprezintă o fundamentare a bunei practici medicale bazată pe cele mai recente dovezi disponibile, ea nu intenţionează să înlocuiască raţionamentul practicianului în fiecare caz individual. Se aşteaptă ca fiecare practician care aplică recomandările în scop diagnostic, terapeutic sau pentru urmărire, să utilizeze propriul raţionament medical independent în contextul circumstanţial clinic individual, pentru a decide orice îngrijire sau tratament al persoanei cu sindrom Down în funcţie de particularităţile acesteia, opţiunile diagnostice şi curative disponibile. Persoanele care au elaborat acest ghid au depus eforturi pentru ca informaţiile conţinute în ghid să fie corecte, redate cu acurateţe şi susţinute de dovezi.

– un album cu 28 de poveşti frumoase de viaţă, ale unor copii, adolescenţi şi tineri cu sindrom Down care trăiesc în România. Revista se adresează tuturor celor care au aceleaşi sentimente ca şi noi, celor care împărtăşesc vise, speranţe şi aşteptări asemănătoare cu ale noastre şi care merită să trăiască aceeaşi fericire cu care suntem noi, părinţii persoanelor cu sindrom Down, binecuvântaţi.
Prin acest pachet vă oferim câteva informaţii despre îngrijirea sănătăţii pe parcursul întregii vieţi a persoanelor cu sindrom Down şi despre realizările acestora şi ale părinţilor lor, de care s-ar putea să aveţi nevoie pentru a vă soluţiona nelămuririle, îndoielile, pentru a primi sprijin sau pentru a vă solicita drepturile.
Argumentul acestui set de publicaţii este respectul.