6

Publicaţii de specialitate

Am participat la editarea mai multor publicaţii de specialitate: “Curriculum naţional pentru copilul cu handicap sever”, “Paşi spre educaţia incluzivă”.