3

Asiguraţi accesul copilului la o educaţie compensatorie şi integrată, fără separarea copilului cu sindrom Down de ceilalţi copii de vârsta lui