SERVICII EDUCATIONALE

Centrul Educaţional Teodora oferă servicii educaţionale persoanelor cu dizabilităţi de învăţare, cu vârsta peste 4 ani. Serviciile noastre educaţionale se bazează pe conceptele învăţării non-formale şi învăţării pe parcursul vieţii.

Scopul interveţiei noastre este:

  • formarea, menţinerea şi exersarea abilităţilor de receptare a mesajului oral şi scris;
  • exprimare orală şi scrisă;
  • comunicare independentă.

Intervenţia noastră se efectuează în baza unui plan individual, monitorizându-se în dosarul personal.

 Principalele arii tematice sunt: şcoala, familia, sănătatea, viaţa independentă, mijloacele de transport, elemente de biologie, zoologie, geografie, istorie, deprinderi morale şi civice.
Aplicând conţinuturi practice şi ştiinţifice lucrăm pentru dezvoltarea, menţinerea şi reactualizarea proceselor şi funcţiilor cognitive.

In funcţie de vârsta biologică, abilităţile existente, capacitatea de exprimare verbală şi non-verbală, beneficiarii noştri sunt repartizaţi într-una din următoarele grupe:

  • „năzdrăvanii”; „
  • zgomotoşii”
  • „creativii”.

Lucrăm cu preşcolari şi şcolari înscrişi în sistemul public de învăţământ pentru spijinirea procesului instructiv-educativ şi pentru ca aceştia să-şi însuşească noţiunile de bază şi să-şi efectueze temele solicitate la clasă.
Lucrăm cu tineri care au absolvit sau nu o anumită formă de învăţământ pentru ca aceştia să-şi menţină şi să-şi dezvolte cunoştinţele generale de educaţie.