CONSILIERE PSIHOLOGICA

Şedinţele noastre de consiliere psihologică desfăşurate individual sau în grup la Centrul Educaţional Teodora, vizează în principal trei direcţii de acţiune, şi anume:

Dezvoltarea factorilor de coping şi rezilienţă

Copingul desemnând ansamblul de mecanisme şi conduite pe care copilul le interpune între el şi evenimentul perceput ca ameninţător, pentru a-l stapâni, a-l ţine sub control, pentru a-l tolera şi a-i diminua impactul asupra stării sale de confort fizic şi psihic.
Lucrăm cu copiii şi tinerii înscrişi în programul nostru, învăţându-i să folosească resursele individuale pentru a şti să tolereze exigenţele externe.

Conştientizarea limbajului corporal

Din această perspectivă exersăm:
• Conştientizarea propriei afectivităţi şi exprimarea corectă a emoţiilor şi trăirilor.
• Conştientizarea trăirilor interioare sugerate de interacţiunea cu persoane din grupul de suport precum şi cu persoane din exterior.
• Practicăm în grup comportamente de cooperare prin care se arată respectul şi grija pentru ceilalţi.
• Conştientizarea, identificarea şi denumirea propriilor senzaţii (de frig, foame, sete, cald).

Dezvoltarea proceselor şi funcţiilor cognitive

Se desfăşoară în sensul acesta:
• Activităţi de formare a relaţiei terapeutice şi stabilirea regulilor de grup.
• Antrenarea empatiei în relaţiile cu grupul şi cu mediul înconjurător.
• Identificarea consecinţelor comportamentelor nedorite şi învăţarea soluţiilor.
• Exersarea memoriei implicite şi explicite .
• Structurarea conştiinţei de sine.
• Stabilirea de relaţii cu cei din jur, integrarea în grup, antrenarea în activităţi comune.