Generale

“Down to Earth” este un DVD ce prezintă câteva modele video de incluziune şcolară a copiilor cu sindrom Down din Olanda. Cuprinde mărturii ale cadrelor didactice şi ale părinţilor, fiind titrat în limba română.

În România, procedura de înscriere la grădiniţă şi la şcoală pentru copiii cu sindrom Down este următoarea:
1. Părintele face cerere scrisă de înscriere la şcoală, (cel mai bine în luna ianuarie a anului în care se face înscrierea), la care ataşează copie după certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului.
2. Şcoala atunci când propune planul de încadrare (adică în luna februarie) solicită Inspectoratului Şcolar Judeţean, profesor de sprijin (care este al şcolii şi postul apare pentru un anumit număr de copii stabilit în funcţie de gradul de handicap al acestora) sau profesor itinerant. Chiar dacă în şcoală există un singur copil cu cerinţe educative speciale, acesta poate beneficia de un profesor itinerant care vine în şcoală doar pentru norma didactică aferentă elevului cu CES.
3. Părintele se adresează Comisiei pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap sau Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională pentru evaluarea şi orientarea şcolară a copilului. Comisia stabileşte data şi ora evaluării şi emite certificatul de orientare şcolară.
4. Părintele, în baza acestui certificat face înscrierea în şcoală.
5. Profesorul de sprijin sau profesorul itinerant are o fişa de post foarte complexă. El întocmeşte planul de intervenţie, planul de lecţii, planul de evaluare al elevului cu CES, stabileşte paşii în care se adaptează curricula educaţională la nivelul elevului, temele de predare şi notare, discută cu învăţătorul modul de implicare al elevului în clasă, ajuta învăţatorul în procesul de predare/învăţare atunci când acesta solicită sprijin, ajută elevul în însuşirea cunoştinţelor, efectuarea temelor, etc. Sigur ca acesta nu poate înlocui părinţii sau terapeuţii, dar are un aport semnificativ în evoluţia şcolară a elevului cu CES.

“Yes, we can!” este o metodă de învăţare a matematicii dezvoltată special pentru persoanele cu sindrom Down, fundamentată prin lucrul cu aceste persoane si special instrumentată pentru educarea abilităţilor matematice ale acestor persoane.
La realizarea acestei metode au participat mai multe organizatii din Europa, iar Romania a fost reprezentata de Fundaţia Centrul Educational Soros, Miercurea Ciuc, care a organizat un curs de pregătire a cadrelor didactice care lucrează cu persoane cu sidnrom Down şi care are drepturile de autor în Romania. Fundaţia poate fi contactată la email: sec@sec.ro
ALDO-CET aplică metoda în Centrul Eduacţional Teodora şi obţine rezultate remarcabile cu copiii şi tinerii înscrişi în program.
Metoda urmăreşte succesiv anumite etape:
1. Evoluţia limbajului trupului – Acesta sunt eu! – în spate, în faţă, deasupra, dedesubt, lângă: totul se învarte în jurul meu!
2. Percepţia auditivă – ciuleşte-ţi urechile!
3. Percepţia vizuală – văd ceva ce tu nu vezi
4. Inţelegerea serialităţii – unul după altul…
5. Intelegerea invariabilităţii – numărând până la zece. Intotdeauna la fel!
6. Calcularea – numere, pe grupe: 10, 20, 100
7. Banii, ceasul, calendarul, măsurarea şi cântărirea, calculatorul de buzunar, aparatul de adunat, PC, tel. mobil
8. Metoda Reuven Feuerstein
9. Pedagogia Montessori
10. Numicon
Pachetul de învăţare este constituit dintr-o cutie care contine: 7 săcuţi de diverse culori, fiecare cu funcţia lui, în care se găsesc materialele didactice; 1 dvd cu filme înregistrate pentru fiecare etapă; 1 carte cu explicaţii, fotografii relevante şi fişe de lucru.
Cei care doresc să cunoască metoda trebuie să ia legătura cu Fundaţia Centrul Educaţional Soros, Miercurea Ciuc.

Pachetul informativ “PoD” este unul dintre rezultatele proiectului “Pregătire profesională pentru părinţii persoanelor cu sindrom Down”, finanţat de Uniunea Europeană, și implementat împreună cu 7 parteneri din 4 ţări europene, bazându-se pe cooperarea şi dialogul social între ţările partenere.
Pachetul “PoD”este destinat membrilor familiilor pentru a-i ajuta în stimularea şi educarea persoanelor cu sindrom Down din familie. Este un instrument complementar activităţii desfăşurată de profesionişti în centrele specializate şi nu va fi folosit niciodată ca un substituent al muncii acestora. Acest instrument de lucru este util şi profesioniştilor implicaţi în suportul şi ghidarea familiilor persoanelor cu sindrom Down, în diverse arii de dezvoltare, în vederea unificării criteriilor de intervenţie. Ei pot beneficia de cunoştinţe îmbunătăţite ale persoanelor implicate în aceste subiecte şi care au influenţă directă asupra vieţii persoanelor cu sindrom Down. Cunoştinţele îmbunătăţite conduc către o calitate mai bună şi către accesibilitate la oportunităţi de învăţare, contribuind la coeziunea şi incluziunea socială, ceea ce înseamnă calitatea vieţii.
Instrumentul este formativ şi informativ prin natura sa şi are 3 componente: un DVD, un CD şi o broşură.

DVD-ul PoD este o resursă audiovizuală, informativă şi testimonială, ce cuprinde 16 filmuleţe video, printre care sunt persoane cu sindrom Down, părinţi şi profesionişti din România, distribuite în etape de dezvoltare şi categorii de vârstă, prin care se analizează realitatea din următoarele perspective: îngrijire medicală, educaţie obligatorie, resurse socio-economice, sprijin, resurse educaţionale, formare, acces pe piaţa muncii. Atunci când doriţi experimentarea unei etape de dezvoltare trebuie doar să faceţi click pe aceasta. Veţi vedea cele mai importante arii de dezvolatre din acea categorie de vârstă. Făcând click pe aria care vă interesează veţi vedea conţinutul ei. Toate filmuleţele sunt traduse şi subtitrate în 5 limbi: romană, spaniolă, italiană, greacă şi engleză.

CD-ul PoD conţine o listă cu resurse on-line distribuite pe ţări şi domenii. Un click pe resursă vă trimite direct pe pagina respectivă.
Broşura PoD conţine informaţii generale pentru îngrijirea sănătăţii persoanelor cu sindrom Down pe parcursul întregii vieţi.
Pachetul de pregătire PoD se ditribuie complet: DVD, CD şi broşura.                                                                                                  

Diferite moduri de a vedea lumea – este ghidul metodologic de aplicare a dansului ca instrument pedagogic pentru persoanele cu dizabilităţi. In viziunea noastră, subiectul “dans” nu trebuie să devină o altă arie de învăţare pentru persoanele cu dizabilitîţi intelectuale, dar se poate transforma uşor în identitatea lor, sensul lor de împlinire şi satisfacţie a propriei vieţi. Prin relaţionare oamenii oferă şi primesc ceva in schimb.

EUROPADISSART – este un DVD ce conţine înregistrarea spectacolului “Europa casa mea”, desfăşurat în faţa unui public extreme de numeros, toate locurile fiind ocupate, pe scena Operei din Murcia, Spania. Spectacolul a fost prezentat de grupuri de persoane cu diverse abilităţi din mai multe state europene: România, Spania, Italia şi Suedia. Grupul de dans al ALDO-CET a prezentat un dans tradiţional românesc şi un moment clasic bazat pe improvizaţia dansatorilor. Tinerii noştri dansatori au demonstrat că au învăţat să-şi exprime liber ideile, sentimentele, trăirile, să coopereze pentru desfăşurarea momentului artisc, să se încadreze într-un stil de muncă. In plus, au arătat publicului că stăpânesc mijloacele de bază din mişcarea artistică şi că diferenţiază ritmurile muzicale. Experienţa internaţională a condus cadrele către schimbarea strategiilor pedagogice şi implementarea metodelor noi de lucru centrate pe tineri şi nevoile acestora. Comunitatea a primit o lecţie de viaţă în a accepta orice categorie socială, a o înţelege şi sprijini.