Dezvoltare Durabila Sustainable Service in DS

IMPLICAREA PERSOANELOR CU SINDROM DOWN ÎN IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN ÎNVĂȚARE ÎN SERVICIUL COMUNITĂȚII

SUSTAINABLE SERVICE IN DS

Cadrul general

Sindromul Down este o condiție genetică ce apare la o rată de 1 la 600/1000 de nașteri (www.edsa.eu/down-syndrome). La nivel mondial se estimează o populație de peste 6 milioane de persoane cu sindrom Down, dintre care în jur de 5000 trăiesc în România. Pentru persoanele cu sindrom Down, învățarea pe tot parcursul vieții nu se referă doar la învățarea de abilități noi sau la formarea profesională, ci se referă la incluziunea în societate, în conformitate cu articolul 3 din „Convenția pentru drepturile persoanelor cu dizabilități”.

Potrivit raportului „Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă de către, pentru și cu persoanele cu dizabilități” (ONU, 2018), „persoanele cu dizabilități nu sunt încă suficient implicate în implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), iar dezvoltarea durabilă pentru toți poate fi atinsă numai dacă persoanele cu dizabilități sunt incluse în mod egal atât ca agenți, cât și ca beneficiari”. Succesul Agendei 2030 necesită o abordare participativă și incluzivă în care se implică toate părțile interesate, inclusiv persoanele cu dizabilități.

Învățarea în serviciul comunității este o metodă de predare, prin care cunoștințele și abilitățile pe care cursanții le dobândesc în timpul studiului, se aplică în dezvoltarea de proiecte care abordează o cauză concretă de responsabilitate socială, ce se bazează pe nevoile și problemele reale identificate.

SUSTAINABLE SERVICE IN DS este lansat având ca obiectiv principal creșterea abilităților persoanelor cu sindrom Down și competențelor persoanelor de suport în ceea ce privește implementarea ODD prin învățare în serviciul comunității, în același timp cu creșterea incluziunii lor sociale în comunitățile locale.

Obiectivele proiectului

Acest proiect inovator de învățare mixtă a fost lansat pentru:

 • a oferi posibilitatea adulților cu sindrom Down de a fi actori activi în implementarea ODD și nu doar beneficiari
 • a crește implicarea persoanelor cu sindrom Down în comunitățile locale, incluziunea socială și vizibilitatea acestora ca membri utili și capabili ai societății civile
 • a transfera cunoștințe și instrumente pentru a sprijini implicarea populației în ODD și pentru a coopera cu persoanele cu sindrom Down
 • a consolida coocooperarea dintre organizațiile care lucrează pentru și împreună cu persoane cu sindrom Down și alte entități sociale interesate în a aborda împreună problemele care afectează comunitățile locale

Rezultate estimate

Prin implementarea acestui proiect se vor obține următoarele rezultate: O schemă de instruire, care se va dezvolta prin participarea directă a persoanelor cu sindrom Down, a familiilor lor, a specialiștilor și experților din domeniile de învățare în serviciul comunității și de dezvoltare durabilă. Toate aceste părți vor contribui la definirea specificațiilor finale ale programului de formare care va fi dezvoltat în etapele următoare ale proiectului.

Un set de activități de instruire ce se bazează pe metodologia de învățare în serviciul comunității va fi proiectat pentru a crește implicarea persoanelor cu sindrom Down în implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și creșterea competențelor lor învățând prin activități practice.

 • Un set de materiale de instruire adaptate la nevoile de învățare, rolurile și profilul fiecărui grup țintă.
 • O platformă de e-training care se va dezvolta pentru îmbunătățirea procesului de instruire și va include instrumente special proiectate pentru acest proiect, menite să susțină activitățile de instruire practică și experimentală.
 • Activități pilot de validare la care vor participa 100 de persoane.
 • 5 întâlniri transnaționale se vor organiza pentru coordonarea și implementarea proiectului.
 • O activitate comună de învățare transnațională, care reprezintă o mobilitate mixtă a 14 cursanți adulți cu sindrom Down însoțiți de asistenții lor, reprezentând toate țările participante, se va organiza în Valencia, Spania.
 • 6 evenimente de multiplicare care vizează participarea a 170 de reprezentanți ai entităților interesate în țările participante.
 • 2500 de persoane vor fi informate cu privire la evoluția, activitățile și rezultatele proiectului.

Partenerii proiectului

8 entități din 5 țări europene s-au angajat în această călătorie de dezvoltare durabilă către incluziune prin învățare în serviciul comunității. Această călătorie susține activitatea ASOCIAȚIEI LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA, ALDO-CET Băilești, România ca lider pentru implementarea proiectului Sustainable Service in DS, în parteneriat cu:

 • patru ong-uri care lucrează în domeniul sindromului Down: ASOCIAȚIA DOWN PLUS București, România; FUNDACIÓN ASINDOWN Valencia, Spania, FEDERACAO NACIONAL DE COOPERATIVAS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL COOPERATIVA FCRL FENACERCI Lisabona, Portugalia și HRVATSKA UDRUGA RADNIH TERAPEUTA HURT Zagreb, Croația;
 • UNIVERSITY OF RIJECI, FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Croația ca expert în învățare în serviciul comunității;
 • COORDINA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y RECURSOS HUMANOS, S.L. Valencia, Spania ca expert în obiective de dezvoltare durabilă;
 • INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LARISSA, Grecia ca expert în dezvoltarea instrumentelor TIC adaptate persoanelor cu dizabilități.

CITEȘTE ARTICOLUL TEHNIC