VIRTUAL

ALDO-CET a participat la cea de a doua întâlnire de coordonare a proiectului VIRTUAL DS

 

ALDO-CET a participat la cea de a doua întâlnire de coordonare a proiectului VIRTUAL DS, organizată de Asociația Sindrom Down din Portugalia, APPT21, în perioada 23-24 martie 2018, în Lisabona.

VIRTUAL DS promovează incluziunea persoanelor cu sindrom Down printr-o abordare inovatoare a dezvoltării posibilităților de angajare a acestora. Proiectul urmărește îmbunătățirea accesului, participării și performanțelor de învățare în rândul persoanelor cu sindrom Down în ceea ce privește competențele de ocupare a forței de muncă, reducând diferențele în rezultatele învățării.

 

FUNDACIÓN ASINDOWN (Spania) coordonează proiectul european VIRTUAL DS, centrat pe instruirea persoanelor cu dizabilități slab calificate, promovarea învățării la locul de muncă și oferirea serviciilor de orientare eficiente și integrate.

La această întâlnire, fiecare partener a prezentat și discutat situația angajării persoanelor cu sindrom Down pe piața muncii din țara sa. Lipsa datelor statistice în ceea ce privește încadrarea pe piața muncii a acestei populații este o caracteristică generală pentru toți partenerii, dar angajarea persoanelor cu dizabilități intelectuale variază și are diverse forme, înregistrându-se angajarea formală cu contract de muncă, dar și angajarea informală, ca o ocupație neplătită.

Un alt capitol important al acestei întâlniri a fost împărtășirea rezultatelor sesiunilor de co-creație desfășurate în fiecare țară parteneră, precum și a dificultăților sau nelămuririlor reieșite din efectuarea exercițiilor demonstrative pe parcursul sesiunilor.

Partenerii au convenit profilele, modulele și sarcinile de lucru ce vor fi incluse în metodologia de formare, precum și materialele de formare pentru cursanți și companii.  Au fost definite sarcinile ce se vor efectua pe parcursul activităților, dar și conținuturile referitoare la abilitățile sociale, comportamentale, de comunicare, de rezolvare a conflictelor și lucrul în echipă.

 

Pe parcursul proiectului, ce se implementează în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019, Consorțiul European va dezvolta practici deschise și inovatoare într-o epocă digitală, orientate către exploatarea instrumentelor TIC (REALITATE VIRTUALĂ) de către persoanele cu sindrom Down, dezvoltarea materialelor și instrumentelor de învățare adaptate și a acțiunilor care sprijină utilizarea eficientă a acestora. Aproximativ 20 de persoane cu sindrom Down, formatorii lor pentru un loc de muncă și reprezentanți ai anumitor companii din fiecare țară participantă vor lua parte la validarea rezultatelor proiectului, creând un impact direct puternic.  

Consorțiul European este format din patru asociații specializate în domeniul protecției persoanelor cu sindrom Down, și anume:  Fundacion ASINDOWN (Spania), DRUŠTVO DOWNOV SINDROM SLOVENIJA, DDSS (Slovenia), ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PORTADORES DE TRISSOMIA 21, APPT21 (Portugal) și ALDO-CET (România). Acesta este completat de STATUS EMPLOYMENT, o organizație non-guvernamentală cu experiență foarte mare în angajarea cu suport, precum și de IMAGINA RV, o companie privată specializată în dezvoltarea conținuturilor de formare în realitatea virtuală.

VIRTUAL DS este un proiect  finanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+ 2017.