VIATA

DS LEISURE

DS LEISURE- site

Viață independentă și incluziune socială

DS LEISURE urmărește creșterea competențelor atitudinale, abilităților și cunoștințelor persoanelor cu sindrom Down, familiilor acestora, specialiștilor și voluntarilor în ceea ce privește implementarea activităților incluzive de timp liber.

DS LEISURE oferă o formare unică și inovatoare, bazată pe următoarele premise:

  • Implicarea directă și instruirea adulților cu sindrom Down.
  • Utilizarea activităților experimentale, "învățarea prin practică".
  • Promovarea includerii persoanelor cu sindrom Down prin participarea specialiștilor din sectorul de agrement.
  • Implicarea familiilor ca "sprijin", nu doar ca îngrijitori.
  • Implicarea specialiștilor din sectorul de agrement ca "sprijin", nu doar ca furnizori de servicii.
  • Formarea persoanelor cu sindrom Down pentru utilizarea tehnologiilor TIC de asistare.

  Pe parcursul proiectului, ce se va desfășura în perioada octombrie 2017 – septembrie 2019, Consorțiul European va dezvolta materiale de pregătire, experiențe practice și o platformă online pentru implementarea metodologiei de formare. Aproximativ 120 de persoane cu sindrom Down, familii, specialiști de sprijin și 40 de specialiști din sectorul de agrement vor fi instruiți și vor participa la validarea rezultatelor proiectului, creând un prim impact direct.
  Consorțiul european este format din patru ONG-uri care lucrează în domeniul protecției persoanelor cu sindrom Down, și anume:

 • ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA, ALDO-CET, Băilești, România, în calitate de coordonator;
 • Associazione Italiana Persone Down Onlus, Roma, Italia;
 • Stichting Downkidsinternational, Olanda;
 • Down Sendromu Dernegi, Istanbul, Turcia;
 • și două universități, și anume:
 • Universitatea din Craiova, România, în calitate de expert în activități de timp liber
 • Aristotelio Panepipstimio Thessalonikis, Grecia, în calitate de expert în dezvoltarea instrumentelor TIC adaptate persoanelor cu dizabilități.
 • DS LEISURE este un proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+ 2017, conform contractului de finanțare numărul 2017-1-RO01-KA204-037465.