BIBLIOTECA

Generale

Pachetul informativ “Hai să ne cunoaştem şi să recunoaştem sindromul Down”este un set de publicaţii care oferă informaţii despre îngrijirea sănătăţii pe parcursul întregii vieţi a persoanelor cu sindrom Down şi despre realizările acestora şi ale părinţilor lor, de care s-ar putea să aveţi nevoie pentru a vă soluţiona nelămuririle, îndoielile, pentru a primi sprijin sau pentru a vă solicita drepturile.

Pachetul informativ conţine:

O broşură cu informaţii primare despre sindromul Down.
O carte cu comentarii tematice, diagramele de creştere şi dezvoltare şi controalele medicale periodice recomandate pentru urmărirea medicală corectă a persoanelor cu sindrom Down pe parcursul întregii lor vieţi. Cartea prezintă recomandări de bună practică medicală clinică bazate pe dovezi publicate în literatura de specialitate, propuse a fi luate în considerare de către părinţii persoanelor cu sindrom Down, medicii neonatologi şi pediatri şi de alte specialităţi, precum şi de celelalte cadre medicale implicate în îngrijirea persoanelor cu sindrom Down. Deşi această publicaţie reprezintă o fundamentare a bunei practici medicale bazată pe cele mai recente dovezi disponibile, ea nu intenţionează să înlocuiască raţionamentul practicianului în fiecare caz individual. Se aşteaptă ca fiecare practician care aplică recomandările în scop diagnostic, terapeutic sau pentru urmărire, să utilizeze propriul raţionament medical independent în contextul circumstanţial clinic individual, pentru a decide orice îngrijire sau tratament al persoanei cu sindrom Down în funcţie departicularităţile acesteia, opţiunile diagnostice şi curative disponibile. Persoanele care au elaborat acest ghid au depus eforturi pentru ca informaţiile conţinute în ghid să fie corecte, redate cu acurateţe şi susţinute de dovezi.

Un album cu 27 de poveşti frumoase de viaţă, ale unor copii, adolescenţi şi tineri cu sindrom Down care trăiesc în România. Revista se adresează tuturor celor care au aceleaşi sentimente ca şi noi, celor care împărtăşesc vise, speranţe şi aşteptări asemănătoare cu ale noastre şi care merită să trăiască aceeaşi fericire cu care suntem noi, părinţii persoanelor cu sindrom Down, binecuvântaţi.     

EUROPADISSART – este un DVD ce conţine înregistrarea spectacolului “Europa casa mea”, desfăşurat în faţa unui public extreme de numeros, toate locurile fiind ocupate, pe scena Operei din Murcia, Spania. Spectacolul a fost prezentat de grupuri de persoane cu diverse abilităţi din mai multe state europene: România, Spania, Italia şi Suedia. Grupul de dans al ALDO-CET a prezentat un dans tradiţional românesc şi un moment clasic bazat pe improvizaţia dansatorilor. Tinerii noştri dansatori au demonstrat că au învăţat să-şi exprime liber ideile, sentimentele, trăirile, să coopereze pentru desfăşurarea momentului artisc, să se încadreze într-un stil de muncă. In plus, au arătat publicului că stăpânesc mijloacele de bază din mişcarea artistică şi că diferenţiază ritmurile muzicale. Experienţa internaţională a condus cadrele către schimbarea strategiilor pedagogice şi implementarea metodelor noi de lucru centrate pe tineri şi nevoile acestora. Comunitatea a primit o lecţie de viaţă în a accepta orice categorie socială, a o înţelege şi sprijini.

Diferite moduri de a vedea lumea – este ghidul metodologic de aplicare a dansului ca instrument pedagogic pentru persoanele cu dizabilităţi. In viziunea noastră, subiectul “dans” nu trebuie să devină o altă arie de învăţare pentru persoanele cu dizabilitîţi intelectuale, dar se poate transforma uşor în identitatea lor, sensul lor de împlinire şi satisfacţie a propriei vieţi. Prin relaţionare oamenii oferă şi primesc ceva in schimb.