EVENIMENTE

A saptea aniversare a Zilei Mondiale a Sindromului Down

Ziua Mondială a Sindromului Down înRomânia, dar şi la ONU – 21/3

“Cunoaşte-mă aşa cum sunt”

Eveniment cese va susţine simultan în 18 oraşe din România,

dar şi la sediul Naţiunilor Unite

In acest an este pentru prima dată când părinţii persoanelor cu sindromDown din România, constituiţi sau nu în organizaţii neguvenamentale din 18oraşe din ţară şi anume: Arad, Băileşti,Bacău, Baia Mare, Botoşani, Bucureşti, Câmpina, Cluj, Constanţa, Craiova, Deva,Hunedoara, Iaşi, Oradea, Paşcani, Reghin, Reşiţa şi Timişoara, marchează simultan în data de21 martie 2012, Ziua Mondială a Sindromului Down promovând acelaşi mesaj şidesfăşurând activităţi adresate aceluiaşi tip de audienţă – doctori, profesori,politicieni – prin lansarea campaniei de conştientizare:

“Hai să necunoaştem şi să recunoaştem, sindromul Down”

Câteva din subiectele care vorfi abordate la aceste evenimente sunt: educaţia incluzivă, drepturile umane,participarea politică, schimbarea atitudinii societăţii, viaţa independentă,cum să lucrăm cu media şi cercetarea în domeniul sindromului Down.

Copiii, tinerii şi adulţii cusindrom Down din România vor fi gazdele evenimentului organizat în oraşul încare trăiesc şi îşi vor dovedi abilităţile intelectuale, artistice şi sportive prezentând alocuţiuni,spectacole şi competiţii în faţa publicului divers.

La Băileşti 9 copii şi tineri cu sindrom Down reprezentanţi ai CentruluiEducaţional Teodora din Băileşti vor fi gazdele evenimentului, 3 dintre aceştia vor conduce o oră de terapieprin muzică. Tinerii vor preda lecţia folosind ghitara, instrumente depercuţie, vocea şi dansul. Doctorii şi profesorii din public sunt invitaţi săparticipe la lecţia de muzică, şi dacă vor învăţa tema predată vor firăsplătiţi cu pachetul informativ.

            Iniţiatorii campaniei sunt AsociaţiaLangdon Down Oltenia Centrul Educaţional Teodora în parteneriat cu Direcţia deSănătate Publică Dolj. Pachetul informativ al campaniei constituit din o broşură cu informaţiiuzuale despre sindromul Down; o carte cu informaţii medicale despre urmărireastării de sănătate a persoanelor cu sindrom Down pe parcursul vieţii şi orevistă ce cuprinde 28 de poveşti reale ale unor români cu sindrom Down si familiilelor, care locuiesc în oraşele sus menţionate a fost tipărit şi distribuit laorganizatorii din ţară cu sprijinul financiar al Primăriei MunicipiuluiBăileşti şi al Uniunii Europene, prin programul Grundtvig – Invăţare pe Tot ParcursulVieţii, în cadrul proiectul  “Unindpărinţii persoanelor cu sindrom Down – UP4DOWN”

In acest an este pentru primadată când Organizaţia Naţiunilor Unite recunoaşte Ziua Mondială a SindromuluiDown şi o sărbătoreşte prin Conferinţa “Construindu-ne viitorul”, ce se va desfăşuraîn data de 21 martie 2012, la sediul ONU din New York, SUA.

Evenimentul este sponsorizat de Misiunile Diplomatice aleBraziliei şi Poloniei la ONU şi este organizat de Down Syndrome Internationalcu colaborarea Brazilian Federation of Associations of Down Syndrome (FBASD),Down España, Down Syndrome Research and Treatment Foundation (DSRTF), NationalDown Syndrome Congress (NDSC), National Down Syndrome Society (NDSS), SpecialOlympics şi Secretariatul Naţiunilor Unite pentru Convenţia Drepturilor Persoanelorcu Dizabilităţi.

Despre sindromul Down

Sindromul Down este o dispunere cromozomială naturală care a făcut parteîntotdeauna din condiţia umană, fiind universal prezent în toate naţiile,genurile şi mediile socio-economice, apărând aproximativ 1 la 800 denou-născuţi, deşi există o mare variaţie a acestei incidenţe în întreaga lume. Sindromul Down produce diverse grade de dizabilitate intelectuală şifizică, precum şi probleme medicale asociate.

Despre Ziua Mondială a Sindromului Down

Ziua Mondială a Sindromului Down a fostdeclarată de către Down Syndrome International în anul 2006 şi se sărbătoreşte  în 60 de ţări din întreaga lume, în data de 21martie. Această datăsemnifică unicitatea triplării cromozomului 21 (trisomie) care produce aceastăstare genetică.

Obiectivulacestei zile este de a creşte nivelul de conştientizare şi înţelegere a sindromului Down şi de a promova drepturile persoanelorcu sindrom Down de a se bucura de viaţă deplină, în demnitate şi de a fiparticipanţi activi şi valoroşi în comunităţile şi societăţile în care acesteatrăiesc.

In anul 2006 Asociaţia Langdon Down OlteniaCentrul Educaţional Teodora a propus organizaţiilor neguvernamentale dinRomânia recunoaşterea zilei de 21 martie drept Ziua Mondială a SindromuluiDown, propunerea a fost adoptată în unanimitate. De atunci ziua de 21 martie afost marcată în mod constant în România prin diverse evenimente locale.

In anul 2008, Organizaţia Mondială a Sănătăţii arecunoscut oficial ziua de 21 martie drept Ziua Mondială a Sindromului Down.

In anul 2011, Ministerul Sănătăţii din România s-aalăturat eforturilor mondiale şi a recunoscut în mod oficial semnificaţiaacestei zile.

In Decembrie 2011, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite aadoptat în unanimitate de voturi Rezoluţia de recunoaştere a datei de 21/3drept “Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindromul Down”. Rezoluţia a fost propusă şi promovată de Brazilia şisusţinută de 78 de state membre ONU.

Incepând cu anul2012 această dată se sărbătoreşte de către toate cele 192 de ţări din NaţiunileUnite.

Incheiere

Pentru informaţii suplimentare despre Ziua Mondială aSindromului Down, vă rugăm să vizitaţi:

Website-ulALDO-CET :  www.sindrom-down.ro

Sau website: www.worlddownsyndromeday.org

Contacte

Liana Maria Vislan – Tel: 0251312018;0745540720

e-mail: info@sindrom-down.ro

Asociaţia Langdon DownOltenia Centrul Educaţional Teodora – ALDO-CET

Str. Dreptăţii nr.35,Băileşti, 205100, Dolj, România

  • Sindromul Down este o stare genetică pe parcursul întregii vieţi, ce se produce în momentul concepţiei fătului. Toate persoanele cu sindrom Down au un anumit grad de dizabilităţi de învăţare, dar multe dintre aceste persoane duc o viaţă semi-independentă şi împlinită.
  • Se estimează existenţa a maxim 7 milioane de persoane cu sindrom Down în întreaga lume.